DZIEKANAT: 261 262 648

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i Budowa MaszynSCS I - Eksploatacja Siłowni Okrętowych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2018
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
A. MODUŁ PODSTAWOWY I KIERUNKOWY
A.I. Grupa treści podstawowych
A.I.1Język angielski Ja1208pdf
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf302PDF
A.I.3Technologia informacyjna Eti302PDF
A.I.4Ergonomia i BHP Web141PDF
A.I.5Fizyka Mf848PDF
A.I.6Matematyka Ma18017PDF
A.I.7Mechanika techniczna Kt606PDF
A.I.8Wytrzymałość materiałów Kw646PDF
A.I.9Teoria drgań Utd242PDF
A.I.10Mechanika płynów Kh364PDF
A.I.11Historia Polski wybrane aspekty Ph604PDF
A.I.12Podstawy ekonomii Pe302PDF
A.I.13Podstawy prawa Pp302PDF
A.I.14Wprowadzenie do psychologii Pwp302PDF
A.I.15Podstawy socjologii Ps302PDF
A.I.16Podstawy stosunków międzynarodowych Psm302PDF
A.I.17Podstawy bezpieczeństwa narodowego Pbn303PDF
A.I.18Podstawy zarządzania i organizacji Pzo303PDF
A.I.19Podstawy filozofii Pf303PDF
A.I.20Podstawy logiki Pl303PDF
A.I.21Historia techniki Pt303PDF
A.I.22Ochrona własności intelektualnych Yoi151PDF
A.II. Grupa treści kierunkowych
A.II.1Grafika inżynierska Ki727PDF
A.II.2Nauka o materiałach Kna364PDF
A.II.3Inżynieria wytwarzania Kqr303PDF
A.II.4Termodynamika Sdt909PDF
A.II.5Podstawy konstrukcji maszyn Kx12010PDF
A.II.6Metrologia i systemy pomiarowe Emz363PDF
A.II.7Elektrotechnika okrętowa Ea363PDF
A.II.8Elektrotechnika i elektronika okrętowa Eoc13613PDF
A.II.9Elektronika okrętowa Ee404PDF
A.II.10Maszyny i napędy elektryczne Emn606PDF
A.II.11Podstawy automatyki Epa242PDF
A.II.12Podstawy automatyki i robotyki Epr242PDF
A.II.13Ochrona środowiska morskiego Fm302PDF
B. MODUŁ SPECJALISTYCZNY
B.1Materiałoznawstwo okrętowe Kon363PDF
B.2Teoria i budowa okrętu Ubo605PDF
B.3Płyny eksploatacyjne Upe423PDF
B.4Okrętowe silniki tłokowe Us847PDF
B.5Siłownie okrętowe So705PDF
B.6Symulator siłowni okrętowych I Uso443PDF
B.7Maszyny i urządzenia okrętowe Un968PDF
B.8Automatyka okrętowa Eao626PDF
B.9Turbiny okrętowe Sta605PDF
B.10Technologia remontów Ura605PDF
B.11Praktyka warsztatowa Xa807PDF
B.12Kotły okrętowe Uo364PDF
B.13Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa Uch483PDF
B.14Elektryczne urządzenia okrętowe Ed242PDF
B.15Elektroenergetyka okrętowa Eeo242PDF
B.16Eksploatacja elektrycznych urządzeń okr Ew242PDF
B.17Energoelektronika Ene242PDF
B.18Automatyzacja okrętowych systemów energetycznych Ese242PDF
B.19Urządzenia elektryczne Edu362PDF
B.20Bezpieczna eksploatacja statku Ubs362PDF
B.21Prawo i ubezpieczenia morskie Pum151PDF
B.22Wiedza morska Xw363PDF
B.23Praktyka zawodowa Xz1212PDF
C. SZKOLENIA I KURSY (W TYM KURSY STCW)
C.1Szkolenie motorowodne - kurs na st. sternika motorowodnego Xs400
C.2Szkolenie żeglarskie - kurs na st. żeglarza jachtowego Xf1200
C.3Kurs indywidualnych technik ratunkowych Xy240PDF
C.4Kurs ochrony p-poż.- stopień podstawowy Xp180PDF
C.5Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony statku Xos40
C.6Kurs dowodzenia siłownią okrętową Xw400PDF
C.7Kurs ochrony p-poż.- stopień wyższy Xs330PDF
C.8Kurs elementarnych zasad udzielania I-szej pomocy med. Xf120PDF
C.9Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej Xt240PDF
C.10Kurs ratownika morskiego Xk360PDF
C.11Kurs pierwszej pomocy medycznej Xg240PDF
D. PRACA DYPLOMOWA
D.1Seminarium dyplomowe Ax304PDF

Mechanika i Budowa MaszynSCS I - Eksploatacja Mechanicznych Urządzeń Przemysłowych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: Eksploatacja Mechanicznych Urządzeń Przemysłowych
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2018
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
A. MODUŁ PODSTAWOWY I KIERUNKOWY
A.I. Grupa treści podstawowych
A.I.1Język angielski Ja1208PDF
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf302PDF
A.I.3Technologia informacyjna Eti302PDF
A.I.4Ergonomia i BHP Web141PDF
A.I.5Fizyka Mf849PDF
A.I.6Matematyka Ma18018PDF
A.I.7Mechanika techniczna Kt606PDF
A.I.8Wytrzymałość materiałów Kw645PDF
A.I.9Teoria drgań Utd242PDF
A.I.10Mechanika płynów Kh363PDF
A.I.11Historia Polski wybrane aspekty Ph604PDF
A.I.12Podstawy ekonomii Pe302PDF
A.I.13Podstawy prawa Pp302PDF
A.I.14Wprowadzenie do psychologii Pwp302PDF
A.I.15Podstawy socjologii Ps302PDF
A.I.16Podstawy stosunków międzynarodowych Psm302PDF
A.I.17Podstawy bezpieczeństwa narodowego Pbn303PDF
A.I.18Podstawy zarządzania i organizacji Pzo303PDF
A.I.19Podstawy filozofii Pf303PDF
A.I.20Podstawy logiki Pl303PDF
A.I.21Historia techniki Pt303PDF
A.I.22Ochrona własności intelektualnych Yoi151PDF
A.II. Grupa treści kierunkowych
A.II.1Grafika inżynierska Ki728PDF
A.II.2Nauka o materiałach Kna365PDF
A.II.3Inżynieria wytwarzania Kqr303PDF
A.II.4Termodynamika Sdt909PDF
A.II.5Podstawy konstrukcji maszyn Kx12010PDF
A.II.6Metrologia i systemy pomiarowe Emz363PDF
A.II.7Elektrotechnika okrętowa Ea363PDF
A.II.8Elektronika okrętowa Ee404PDF
A.II.9Maszyny i napędy elektryczne Emn606PDF
A.II.10Podstawy automatyki Epa242PDF
A.II.11Ochrona środowiska morskiego Fm303PDF
B. MODUŁ SPECJALISTYCZNY
B.1Materiałoznawstwo okrętowe Kon364PDF
B.2Odporność i ochrona korozyjna konstrukcji Ube605PDF
B.3Teoria i budowa okrętu Ubo605PDF
B.4Chemia wody paliw i smarów Upe423PDF
B.5Tłokowe silniki spalinowe Usp849PDF
B.6Podstawy energetyki przemysłowej Sop705PDF
B.7Symulator siłowni okrętowych I Uso444PDF
B.8Symulator siłowni Uso443PDF
B.9Maszyny i urządzenia pomocnicze Unp967PDF
B.10Automatyka przemysłowa Eap626PDF
B.11Turbiny przemysłowe Stp605PDF
B.12Technologia remontów Ura606PDF
B.13Praktyka warsztatowa Xa807PDF
B.14Kotły Uo364PDF
B.15Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja Uch483PDF
B.16Urządzenia elektryczne Edu242PDF
B.17Elektroenergetyka Eeo242PDF
B.18Eksploatacja urządzeń elektrycznych Ew242PDF
B.19Energoelektronika Ene242PDF
B.20Pneumatyka i hydraulika siłowa Ubs363PDF
B.21Techniki cyfrowe i sieci komputerowe Ecsk151PDF
B.22Wiedza morska Xw364PDF
B.23Praktyka zawodowa Xz1212PDF
B.24Automatyzacja systemów energetycznych Ese242PDF
C. SZKOLENIA I KURSY (W TYM KURSY STCW)
C.1Szkolenie motorowodne - kurs na st. sternika motorowodnego Xs400PDF
C.2Szkolenie żeglarskie - kurs na st. żeglarza jachtowego Xf1200PDF
D. PRACA DYPLOMOWA
D.1Seminarium dyplomowe Ax304PDF

Mechanika i Budowa MaszynSCS II - Eksploatacja Siłowni Okrętowych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: II stopnia
Obowiązuje od: 2018
Liczba semestrów: 3
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
A. MODUŁ KIERUNKOWY
A.I. Grupa treści podstawowych
A.I.1Język angielski Ja604PDF
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf302PDF
A.I.3Matematyka stosowana Mts606PDF
A.I.4Mechanika analityczna Kn363PDF
A.I.5Podstawy ekonomii Pe302PDF
A.I.6Podstawy prawa Pp302PDF
A.I.7Wprowadzenie do psychologii Pwp302PDF
A.I.8Podstawy socjologii Ps302PDF
A.I.9Podstawy stosunków międzynarodowych Psm302PDF
A.I.10Podstawy bezpieczeństwa narodowego Pbn303PDF
A.I.11Podstawy zarządzania i organizacji Pzo303PDF
A.I.12Podstawy filozofii Pf303PDF
A.I.13Podstawy logiki Pl303PDF
A.I.14Historia techniki Pt303PDF
A.II. Grupa treści kierunkowych
A.II.1Współczesne materiały inżynierskie Kop242PDF
A.II.2Dynamika maszyn Kc303PDF
A.II.3Tribologia Ub303PDF
A.II.4Komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM Kcam363PDF
A.II.5Wymiana ciepła Sc302PDF
A.II.6MES w analizie konstrukcji CAE Km364PDF
B. MODUŁ SPECJALISTYCZNY
B.1Eksploatacja mechanicznych urządzeń okr Uea724PDF
B.2Eksploatacja elektrycznych urządzeń okr Ew484PDF
B.3Odpornośc i ochrona korozyjna konstrukcjiOck604PDF
B.4Napędy okrętowe Uno484PDF
B.5Projektowanie siłowni okrętowych Upso484PDF
B.6Napędy elektryczne Et244PDF
B.7Symulator siłowni okrętowej II Sso483PDF
B.8Diagnostyka maszyn okrętowych Ude604PDF
B.9Odporność udarowa konstrukcji Kuk363PDF
B.10Elektroenergetyka okrętowa Eeo362PDF
B.11Sterowniki programowalne Esp363PDF
B.12Niezatapialność okrętów w stanach awaryjnych Una363PDF
B.13Wstęp do modelowania, eksperymentowania i analizy wyników Kme362PDF
B.14Projekt przejściowy Ume1206PDF
B.15Praktyka zawodowa Xz1210PDF
C. PRACA DYPLOMOWA
C.1Seminarium dyplomowe Ax303PDF

Mechanika i Budowa MaszynSCN I - Eksploatacja Siłowni Okrętowych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2018
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
A. MODUŁ KIERUNKOWY
A.I. Grupa treści podstawowych
A.I.1Język angielski Ja722PDF
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf241PDF
A.I.3Technologia informacyjna Eti162PDF
A.I.4Ergonomia i BHP Web141PDF
A.I.5Fizyka Mf489PDF
A.I.6Matematyka Ma12018PDF
A.I.7Mechanika techniczna Kt367PDF
A.I.8Wytrzymałość materiałów Kw447PDF
A.I.9Teoria drgań Utd162PDF
A.I.10Mechanika płynów Kh242PDF
A.I.11Mechanika płynów (Kłos) Kh242PDF
A.I.12Podstawy ekonomii Pe243PDF
A.I.13Podstawy prawa Pp243PDF
A.I.14Wprowadzenie do psychologii Pwp243PDF
A.I.15Podstawy socjologii Ps243PDF
A.I.16Podstawy stosunków międzynarodowych Psm242PDF
A.I.17Podstawy bezpieczeństwa narodowego Pbn363PDF
A.I.18Podstawy zarządzania i organizacji Pzo363PDF
A.I.19Podstawy filozofii Pf363PDF
A.I.20Podstawy logiki Pl363PDF
A.I.21Historia techniki Pt363PDF
A.I.22Ochrona własności intelektualnych Yoi151PDF
A.II. Grupa treści kierunkowych
A.II.1Grafika inżynierska Ki607PDF
A.II.2Nauka o materiałach Kna243PDF
A.II.3Inżynieria wytwarzania Kqr246PDF
A.II.4Termodynamika Sdt486PDF
A.II.5Podstawy konstrukcji maszyn Kx7210PDF
A.II.6Elektrotechnika i elektronika okrętowa Eoc8811PDF
A.II.7Metrologia i systemy pomiarowe Emz162PDF
A.II.8Ochrona środowiska morskiego Fm214PDF
B. MODUŁ SPECJALISTYCZNY
B.1Materiałoznawstwo okrętowe Kon366PDF
B.2Teoria i budowa okrętu Ubo363PDF
B.3Płyny eksploatacyjne Upe362PDF
B.4Okrętowe silniki tłokowe Us6011PDF
B.5Siłownie okrętowe So366PDF
B.6Symulator siłowni okrętowych I Uso242PDF
B.7Maszyny i urządzenia okrętowe Un6011PDF
B.8Automatyka okrętowa Eao426PDF
B.9Turbiny okrętowe Sta364PDF
B.10Technologia remontów Ura426PDF
B.11Praktyka warsztatowa Xa488PDF
B.12Kotły okrętowe Uo244PDF
B.13Chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja okrętowa Uch303PDF
B.14Automatyzacja okrętowych systemów energetycznych Ese182PDF
B.15Elektryczne urządzenia okrętowe Ed182PDF
B.16Bezpieczna eksploatacja statku Ubs181PDF
B.17Techniki cyfrowe i sieci komputerowe Ecsk162PDF
B.18Prawo i ubezpieczenia morskie Pum101PDF
B.19Wiedza morska Xw183PDF
B.20Praktyka zawodowa Xz1210PDF
C. SZKOLENIA I KURSY (W TYM KURSY STCW)
C.1Szkolenie motorowodne - kurs na st. sternika motorowodnego Xs400
C.2Szkolenie żeglarskie - kurs na st. żeglarza jachtowego Xf1200
C.3Kurs indywidualnych technik ratunkowych Xy240PDF
C.4Kurs ochrony p-poż.- stopień podstawowy Xp180PDF
C.5Kurs bezpieczeństwa na statku 240
C.6Kurs dowodzenia siłownią okrętową Xw310PDF
C.7Kurs ochrony p-poż.- stopień wyższy Xs330PDF
C.8Kurs elementarnych zasad udzielania I-szej pomocy med. Xf120PDF
C.9Kurs bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej Xt240PDF
C.10Kurs pierwszej pomocy medycznej Xg240PDF
C.11Kurs ratownika morskiego Xk360PDF
D. PRACA DYPLOMOWA
D.1Seminarium dyplomowe Ax204PDF