DZIEKANAT: 261 262 648

Mechatronika

MechatronikaSCS I - Eksploatacja Systemów Mechatronicznych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Eksploatacja Systemów Mechatronicznych
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2014
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208PDF
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1 Hm1302PDF
I.3Wychowanie fizyczne Wf302PDF
I.4Technologia informacyjna Ot152PDF
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2 Hm2453PDF
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Web152PDF
I.7Zarządzanie projektem Zpr302
II. Grupa treści podstawowych
II.1Matematyka Ma15010PDF
II.2Podstawy niezawodności systemów Pns605PDF
II.3Fizyka Mf756PDF
II.4Podstawy programowania Ovi1303PDF
II.5Programowanie obiektowe Ovi2303PDF
II.6Podstawy automatyki Epa303PDF
II.7Podstawy robotyki Sr302PDF
II.8Podstawy mechatroniki Eam302PDF
II.9Technika pomiarowa Emt604PDF
II.10Systemy pomiarowe Emz303PDF
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Esg302PDF
II.12Materiałoznawstwo Kon302PDF
II.13Grafika inżynierska Ki303PDF
II.14Inżynieria wytwarzania Kqr606PDF
III. Grupa treści kierunkowych
III.1Elektrotechnika Ea908PDF
III.2Elektronika Ee303PDF
III.3Podstawy konstrukcji maszynKt303PDF
III.4Wytrzymałość materiałów Kw303PDF
III.5Programowanie inżynierskie1 - Matlab Eqc1604PDF
III.6Programowanie inżynierskie2 - LabView Eqc2604PDF
III.7Programowanie inżynierskie3 - CAD elektr Eqc3604PDF
III.8Technika cyfrowa Etc302PDF
III.9Technika mikroprocesorowa Etm303PDF
III.10Sterowniki programowalne Esp303PDF
III.11Systemy dynamiczne Esd604PDF
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczne Mne303PDF
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujniki Ro2302PDF
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadań Ro3302PDF
III.15Komputerowe wspomaganie projektowania CAD1454PDF
III.16Komputerowe wspomaganie projektowania CAD2454
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM454PDF
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatronice CNC454PDF
III.19Systemy mikrokomputerowe Eqa604PDF
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjne Msk604PDF
III.21Wizualizacja procesów przemysłowych Esw604PDF
III.22Systemy wspomagania decyzji Esc604PDF
III.23Metody diagnostyki technicznej Mid604PDF
III.24Cyfrowe układy regulacji Cur604PDF
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznych Mum302PDF
IV.2Przemysłowe sieci komputerowe Ept303PDF
IV.3Energoenergetyka Neu303PDF
IV.4Systemy wbudowane Swb302PDF
IV.5Energoelektronika Ene303PDF
IV.6Systemy operacyjne Eso303PDF
IV.7Zarządzanie projektem Zpr2302PDF
IV.8Urządzenia zobrazowania Urz303PDF
IV.9Systemy pozycjonowania obiektów Gps302PDF
IV.10Eksploatacja urz. mechatr. Bum302PDF
IV.11Elementy sztucznej inteligencji Esi302PDF
IV.12Bazy danych Bda302PDF
IV.13Normalizacja i systemy jakości Nsi302PDF
IV.14Projekt przejściowy Pro305PDF
IV.15Seminarium dyplomowe Ax3018PDF
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.) 1602PDF

MechatronikaSCS I - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2014
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208PDF
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1 Hm1302PDF
I.3Wychowanie fizyczne Wf302PDF
I.4Technologia informacyjna Ot152PDF
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2 Hm2453PDF
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Web152PDF
I.7Zarządzanie projektem Zpr302PDF
II. Grupa treści podstawowych
II.1Matematyka Ma15010PDF
II.2Podstawy niezawodności systemów Pns605PDF
II.3Fizyka Mf756PDF
II.4Podstawy programowania Ovi1303PDF
II.5Programowanie obiektowe Ovi2303PDF
II.6Podstawy automatyki Epa303PDF
II.7Podstawy robotyki Sr302PDF
II.8Podstawy mechatroniki Eam302PDF
II.9Technika pomiarowa Emt604PDF
II.10Systemy pomiarowe Emz303PDF
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Esg302PDF
II.12Materiałoznawstwo Kon302PDF
II.13Grafika inżynierska Ki303PDF
II.14Inżynieria wytwarzania Kqr606PDF
III. Grupa treści kierunkowych
III.1Elektrotechnika Ea908PDF
III.2Elektronika Ee303PDF
III.3Podstawy konstrukcji maszynKt303PDF
III.4Wytrzymałość materiałów Kw303PDF
III.5Programowanie inżynierskie1 - Matlab Eqc1604PDF
III.6Programowanie inżynierskie2 - LabView Eqc2604PDF
III.7Programowanie inżynierskie3 - CAD elektr Eqc3604PDF
III.8Technika cyfrowa Etc302PDF
III.9Technika mikroprocesorowa Etm303PDF
III.10Sterowniki programowalne Esp303PDF
III.11Systemy dynamiczne Esd604PDF
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczne Mne303PDF
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujniki Ro2302PDF
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadań Ro3302PDF
III.15Komputerowe wspomaganie projektowania CAD1454PDF
III.16Komputerowe wspomaganie projektowania CAD2454PDF
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM454PDF
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatronice CNC454PDF
III.19Systemy mikrokomputerowe Eqa604PDFe
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjne Msk604PDF
III.21Wizualizacja procesów przemysłowych Esw604PDF
III.22Systemy wspomagania decyzji Esc604PDF
III.23Metody diagnostyki technicznej Mid604PDF
III.24Cyfrowe układy regulacji Cur604PDF
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznych Mum302PDF
IV.2Sieci komputerowe Ept303PDF
IV.3Eksploatacja urzadzeń elektrycznych Neu303PDF
IV.4Systemy czasu rzeczywistego Scr302PDF
IV.5Energoelektronika Ene303PDF
IV.6Systemy operacyjne Eso303PDF
IV.7Zarządzanie projektem Zpr2302PDF
IV.8Grafika komputerowa Grk303PDF
IV.9Systemy pozycjonowania obiektów Gps302PDF
IV.10Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bsi302PDF
IV.11Elementy sztucznej inteligencji Esi302PDF
IV.12Bazy danych Bda302PDF
IV.13Normalizacja i systemy jakości Nsi302PDF
IV.14Projekt przejściowy Pro305PDF
IV.15Seminarium dyplomowe Ax3018PDF
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.) 1602PDF

MechatronikaSCS II - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: stacjonarne
Stopień studiów: II stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 3
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
A.I. Moduł ogólny
A.I.1Język angielski specjalistyczny Jas604PDF
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf300PDF
A.I.3Społeczno-polityczny i gospodarczy potencjał Pomorza Hm1302PDF
A.I.4Polska w Unii Europejskiej - możliwości i nowe wyzwania Hm2453PDF
A.II. Moduł kierunkowy
A.II.1Matematyka stosowana I Ma1302PDF
A.II.2Matematyka stosowana II Ma2302PDF
A.II.3Matematyka stosowana III Ma3301PDF
A.II.4Metody statystyczne Mms301PDF
A.II.5Nowoczesna teoria sterowania Ets604PDF
A.II.6Systemy mechatroniczne Esmt302PDF
A.II.7Współczesne materiały inżynierskie Ki303PDF
B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH
B.I. Moduł informatyki i elektroniki
B.I.1Sztuczna inteligencja w zastosowaniach Isi605PDF
B.I.2Inteligentne instalacje domowe Iid605PDF
B.I.3Metody identyfikacji w mechatronice Mim302PDF
B.I.4Mikroelektronika Eme302PDF
B.I.5Programowanie VHDL Epv303PDF
B.I.6Systemy wbudowane Esw303PDF
B.I.7Metody prezentacji i promocji techniki Ept301PDF
B.I.8Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bsi301PDF
B.II. Moduł automatyki i robotyki
B.II.1Rozproszone systemy sterowania Ers605PDF
B.II.2Systemy realizacji produkcji MES Erp605PDF
B.II.3Robotyka - roboty przemysłowe Err1605PDF
B.II.4Robotyka - roboty mobilne Err2605PDF
B.II.5Robotyka - roboty podwodne Err3302PDF
B.III. Moduł elektrotechniki i mechaniki
B.III.1Elementy wykonawcze urządzeń mechatroniki Eum604PDF
B.III.2Zasilanie obiektów autonomicznych Eza604PDF
B.III.3Systemy sterowania urządzeń okrętowych Euo604PDF
B.III.4Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Ebe604PDF
B.III.5Projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM Kad605PDF
B.III.6Wspólczesne układy mechatroniczne Kum302PDF
B.III.7Eksploatacja urządzeń mechatronicznych Keu604PDF
B.III.8Ekspoatacja urządzeń hiperbarycznych Puh604PDF
C. PRACA DYPLOMOWA
C.1Projekt zespołowy Epr1302PDF
C.2Projekt przejściowy Pro302PDF
C.3Seminarium dyplomowe Ax3020PDF

MechatronikaSCN I - Eksploatacja Systemów Mechatronicznych

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208PDF
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1Hm1302PDF
I.3Wychowanie fizyczneWf302PDF
I.4Technologia informacyjnaOt152PDF
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2Hm2453PDF
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracyWeb152PDF
I.7Zarządzanie projektemZpr302PDF
II. Grupa treści podstawowych
II.1MatematykaMa15010PDF
II.2Podstawy niezawodności systemówPns605PDF
II.3FizykaMf756PDF
II.4Podstawy programowaniaOvi1303PDF
II.5Programowanie obiektoweOvi2303PDF
II.6Podstawy automatykiEpa303PDF
II.7Podstawy robotykiSr302PDF
II.8Podstawy mechatronikiEam302PDF
II.9Technika pomiarowaEmt604PDF
II.10Systemy pomiaroweEmz303PDF
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałówEsg302PDF
II.12MateriałoznawstwoKon302PDF
II.13Grafika inżynierskaKi303PDF
II.14Inżynieria wytwarzaniaKqr606PDF
III. Grupa treści kierunkowych
III.1ElektrotechnikaEa908PDF
III.2ElektronikaEe303PDF
III.3Mechanika technicznaKt303PDF
III.4Wytrzymałość materiałówKw303PDF
III.5Programowanie inżynierskie - MatlabEqc1604PDF
III.6Programowanie inżynierskie - LabViewEqc2604PDF
III.7Programowanie inżynierskie - CAD elektrEqc3604PDF
III.8Technika cyfrowaEtc302PDF
III.9Technika mikroprocesorowaEtm303PDF
III.10Sterowniki programowalneEsp303PDF
III.11Systemy dynamiczneEsd604PDF
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczneMne303PDF
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujnikiRo2302PDF
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadańRo3302PDF
III.15Komputerowe wspomaganie projektowaniaCAD1454PDF
III.16Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD2)CAD2454PDF
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzaniaCAM454PDF
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatroniceCNC454PDF
III.19Systemy mikrokomputeroweEqa604PDF
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjneMsk604PDF
III.21Wizualizacja procesów przemysłowychEsw604PDF
III.22Systemy wspomagania decyzjiEcs604PDF
III.23Metody diagnostyki technicznejMid604PDF
III.24Cyfrowe układy regulacjiCur604PDF
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznychMum302PDF
IV.2Przemysłowe sieci komputeroweEpt303PDF
IV.3ElektroenergetykaNeu303PDF
IV.4Systemy wbudowaneSwb302PDF
IV.5EnergoelektronikaEne303PDF
IV.6Systemy operacyjneEso303PDF
IV.7Zarządzanie projektemZpr2302PDF
IV.8Urządzenia zobrazowaniaUrz303PDF
IV.9Systemy pozycjonowania obiektówGps302PDF
IV.10Eksploatacja urz. mechatr.Bum302PDF
IV.11Elementy sztucznej inteligencjiEsi302PDF
IV.12Bazy danychBda302PDF
IV.13Normalizacja i systemy jakościNsi302PDF
IV.14Projekt przejściowyPro305PDF
IV.15Seminarium dyplomoweAx3018PDF
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.)1602PDF

MechatronikaSCN I - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: I stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 7
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
I. Grupa treści ogólnych
I.1Język angielski Ja1208PDF
I.2Przedmiot wybieralny humanistyczny1Hm1302PDF
I.3Wychowanie fizyczneWf302PDF
I.4Technologia informacyjnaOt152PDF
I.5Przedmiot wybieralny humanistyczny2Hm2453PDF
I.6Ergonomia i bezpieczeństwo pracyWeb152PDF
I.7Zarządzanie projektemZpr302PDF
II. Grupa treści podstawowych
II.1MatematykaMa15010PDF
II.2Podstawy niezawodności systemówPns605PDF
II.3FizykaMf756PDF
II.4Podstawy programowaniaOvi1303PDF
II.5Programowanie obiektoweOvi2303PDF
II.6Podstawy automatykiEpa303PDF
II.7Podstawy robotykiSr302PDF
II.8Podstawy mechatronikiEam302PDF
II.9Technika pomiarowaEmt604PDF
II.10Systemy pomiaroweEmz303PDF
II.11Cyfrowe przetwarzanie sygnałówEsg302PDF
II.12MateriałoznawstwoKon302PDF
II.13Grafika inżynierskaKi303PDF
II.14Inżynieria wytwarzaniaKqr606PDF
III. Grupa treści kierunkowych
III.1ElektrotechnikaEa908PDF
III.2ElektronikaEe303PDF
III.3Mechanika technicznaKt303PDF
III.4Wytrzymałość materiałówKw303PDF
III.5Programowanie inżynierskie - MatlabEqc1604PDF
III.6Programowanie inżynierskie - LabViewEqc2604PDF
III.7Programowanie inżynierskie - CAD elektrEqc3604PDF
III.8Technika cyfrowaEtc302PDF
III.9Technika mikroprocesorowaEtm303PDF
III.10Sterowniki programowalneEsp303PDF
III.11Systemy dynamiczneEsd604PDF
III.12Mikromaszyny i napędy elektryczneMne303PDF
III.13Robotyka - chwytaki, napędy i czujnikiRo2302PDF
III.14Robotyka - sterowanie i planowanie zadańRo3302PDF
III.15Komputerowe wspomaganie projektowaniaCAD1454PDF
III.16Komputerowe wspomaganie projektowaniaCAD2454PDF
III.17Komputerowe wspomaganie wytwarzaniaCAM454PDF
III.18Komputerowe wspomaganie w mechatroniceCNC454PDF
III.19Systemy mikrokomputeroweEqa604PDF
III.20Mechatroniczne systemy komunikacyjneMsk604PDF
III.21Wizualizacja procesów przemysłowychEsw604PDF
III.22Systemy wspomagania decyzjiEcs604PDF
III.23Metody diagnostyki technicznejMid604PDF
III.24Cyfrowe układy regulacjiCur604PDF
IV. Grupa treści specjalnościowych
IV.1Montaż układów mechatronicznychMum302PDF
IV.2Sieci komputeroweEpt303PDF
IV.3Eksploatacja urzadzeń elektrycznychNeu303PDF
IV.4Systemy czasu rzeczywistegoScr302PDF
IV.5EnergoelektronikaEne303PDF
IV.6Systemy operacyjneEso303PDF
IV.7Zarządzanie projektemZpr2302PDF
IV.8Grafika komputerowaGrk303PDF
IV.9Systemy pozycjonowania obiektówGps302PDF
IV.10Bezpieczeństwo systemów informatycznychBsi302PDF
IV.11Elementy sztucznej inteligencjiEsi302PDF
IV.12Bazy danychBda302PDF
IV.13Normalizacja i systemy jakościNsi302PDF
IV.14Projekt przejściowyPro305PDF
IV.15Seminarium dyplomoweAx3018PDF
V. Praktyki
V.1Praktyka (4 tygodnie = 4 x 40 godz.)1602PDF

MechatronikaSCN II - Techniki Komputerowe w Mechatronice

Profil: ogólnoakademicki
Kierunek: Mechatronika
Specjalność: Techniki Komputerowe w Mechatronice
Rodzaj studiów: cywilne
Tryb studiów: niestacjonarne
Stopień studiów: II stopnia
Obowiązuje od: 2016
Liczba semestrów: 3
Lp.NazwaKodLiczba godzinECTSZałącznik
A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
A.I. Moduł ogólny
A.I.1Język angielski specjalistyczny Jas364PDF
A.I.2Wychowanie fizyczne Wf200PDF
A.I.3Społeczno-polityczny i gospodarczy potencjał Pomorza Hm1182PDF
A.I.4Polska w Unii Europejskiej - możliwości i nowe wyzwania Hm2303PDF
A.II. Moduł kierunkowy
A.II.1Matematyka stosowana I Ma1182PDF
A.II.2Matematyka stosowana II Ma2182PDF
A.II.3Matematyka stosowana III Ma3181PDF
A.II.4Metody statystyczne Mms181PDF
A.II.5Nowoczesna teoria sterowania Ets364PDF
A.II.6Systemy mechatroniczne Esmt182PDF
A.II.7Współczesne materiały inżynierskie Ki183PDF
B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH
B.I. Moduł informatyki i elektroniki
B.I.1Sztuczna inteligencja w zastosowaniach Isi365PDF
B.I.2Inteligentne instalacje domowe Iid365PDF
B.I.3Metody identyfikacji w mechatronice Mim182PDF
B.I.4Mikroelektronika Eme182PDF
B.I.5Programowanie VHDL Epv183PDF
B.I.6Systemu wbudowane Esw183PDF
B.I.7Metody prezentacji i promocji techniki Ept181PDF
B.I.8Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bsi181PDF
B.II. Moduł automatyki i robotyki
B.II.1Rozproszone systemy sterowania Ers365PDF
B.II.2Systemy realizacji produkcji MES Erp365PDF
B.II.3Robotyka - roboty przemysłowe Err1365PDF
B.II.4Robotyka - roboty mobilne Err2365PDF
B.II.5Robotyka - roboty podwodne Err3182PDF
B.III. Moduł elektrotechniki i mechaniki
B.III.1Elementy wykonawcze urządzeń mechatroniki Eum364PDF
B.III.2Zasilanie obiektów autonomicznych Eza364PDF
B.III.3Systemy sterowania urządzeń okrętowych Euo364PDF
B.III.4Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Ebe364PDF
B.III.5Projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM Kad365PDF
B.III.6Wspólczesne układy mechatroniczne Kum182PDF
B.III.7Eksploatacja urządzeń mechatronicznych Keu364PDF
B.III.8Ekspoatacja urządzeń hiperbarycznych Puh364PDF
C. PRACA DYPLOMOWA
C.1Projekt zespołowy Epr1182PDF
C.2Projekt przejściowy Pro182PDF
C.3Seminarium dyplomoweAx1820PDF