DZIEKANAT: 261 262 648

Koła naukowe

Koło Mechaników Okrętowych
„BaND” AMW

Koło Naukowe „BaND” powstało w 2003 roku z inicjatywy trzech podchorążych Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. Członkowie koła zajmuję się szeroko rozumianą wytrzymałościową analizą konstrukcji z wykorzystaniem metod numerycznych i współczesnych technik komputerowych CAD i CAE.

Koło naukowe BAND

powstanie nazwy

Krzysztof Błonko and Piotr Nowak, Marek Dudziński

kmdr por. dr inż. Bogdan Szturomski

Opiekun Koła

Działalność

a to dopiero poczatek!

Członkowie Koła Naukowego „BaND” rozpoczynają swoją działalność naukową od obliczeń wytrzymałościowych wału turbiny elektrowni wodnej znajdującej się w mieście Łapinie k. Gdańska,  ekspertyzy łożyska nośnego linii wałów niszczyciela min ORP „Flaming” projektu 206 oraz wielu sukcesów na seminariach naukowych!

Oh Yes!

Koło Naukowe Informatyków

NAJWAŻNIEJSZYM NASZYM CELEM JEST:
Rozbudowanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.

Do obszarów naszych zainteresowań należy między innymi: 

  • technologie sieciowe i internetowe;
  • techniki programowania;
  • serwerowe systemy operacyjne;
  • sztuczna inteligencja;
  • rozpoznanie obrazowe;
  • kryptografia, blockchain;
  • automatyka i robotyka.

Powstanie koła

pomysł na nazwę

Nazwa koła wzięła się ze skrótu Automatyka i Robotyka, Mechatronika, gdyż koło to właśnie skupia przede wszystkim studentów z tych kierunków studiów.

Współpraca

przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą

Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie

Koło Naukowe AiRoMech

Zasadniczymi celami koła AiRoMech są działania zmierzające do rozbudzania zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
W roku akademickim 2018/2019 dwóch członków koła uczestniczyło w Konferencji Osiągnięć Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’18. Efekty ich pracy zostały przedstawione w czasopismach naukowych – „Napędy i Ssterowanie” oraz „POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA”.

Ponadto Koło ma na celu również rozwijanie współpracy między studentami uczelni technicznych o specjalnościach automatyka i robotyka oraz mechatroniki i nauk jej pokrewnych w Polsce, między studentami a organizacjami zawodowymi w Polsce i za granicą, a także między studentami i przedsiębiorstwami. Dzięki takiej współpracy członkowie koła mieli możliwość odwiedzenia Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie. Studenci zostali zapoznani z działalnością naukową Centrum, które jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.