DZIEKANAT: 261 262 648

Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Marynarki Wojennej

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem świadczeń  dla studentów Akademii Marynarki Wojennej – Zarządzenie Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte nr 26 z dnia 26.08.2022 r.

Informacje na temat stypendiów można uzyskać u Pana Alberta Popławskiego i Pani Bogumiły Błaszak pod numerami telefonu: 261 26 25 10; 261 26 27 43.

Najbliższe terminy:

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich można składać do 16 września 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, najbliższy termin: 10 października 2022 r.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora: studenci pierwszego roku mogą składać do 30 października, studenci pozostałych lat studiów do 15 października 2022 r.