DZIEKANAT: 261 262 648

Informatyka

Dla kogo ten kierunek?

Studia na kierunku informatyka od kilku lat cieszą się niegasnącą popularnością. Co sprawia, że tak wiele osób uważa informatykę za zawód przyszłości, który wiąże się niezmierzonymi możliwościami rozwoju własnej kariery zawodowej? Statystyki bowiem pokazują, że to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wśród osób, które chcą rozpocząć edukację na szczeblu wyższym.

Informatyka to w ogólnym rozumieniu dyscyplina, która zajmuje się przetwarzaniem, metodologią oraz technologią przekazywania informacji. W jej zakres wchodzą zarówno aspekty nauk ścisłych i technicznych, więc w przypadku informatyki można mówić o jej interdyscyplinarnym charakterze. Jeżeli uważasz, że twoją mocną stroną są nauki ścisłe (z największym naciskiem na matematykę), od zawsze interesują cię nowinki technologiczne, a twoje zainteresowanie komputerami i informatyką nie kończy się na grach komputerowych, to te studia są niewątpliwie stworzone dla Ciebie.

Program studiów

Program kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by kształcić najlepszych specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli ubiegać się o najlepsze stanowiska zawodowe. Tradycyjnie podstawą, od której zacznie się twoja przygoda z informatyką, będzie matematyka, więc to na jej perfekcyjne opanowanie jest kładziony największy nacisk. Jednak już podczas pierwszego roku nauki studenci zetkną się z podstawami programowania ogólnego. Podczas studiów informatycznych zmierzysz się z wyzwaniami współczesnej informatyki.

Nauczysz się między innymi projektowania i analizy systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz eksploatacji sieci komputerowych. Co więcej, studia informatyczne są ściśle związane z matematyką, dlatego też w trakcie toku kształcenia studenci będą poznawać jej różnorodne odmiany, takie jak matematyka dyskretna, analiza matematyczna, algorytmy i struktury danych, metody numeryczne w inżynierii.

Brzmi skomplikowanie? To oczywiście niezbędna podstawa. Studenci w ramach zajęć poznawać będą przede wszystkim tajniki programowania skryptowego i obiegowego. Poznają skomplikowaną architekturę komputerów, będą się uczyć jak korzystać z baz danych i jak tworzyć sieci komputerowe.

 

Praca po studiach

Obecne statystyki pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Często studenci rezygnują z kształcenia w zakresie studiów magisterskich ze względu na posiadanie stałego zatrudnienia już w czasie edukacji na I stopniu studów. Absolwent informatyki to przyszły programista w dużych firmach i przedsiębiorstwach komputerowych, administrator sieci, twórca stron internetowych, manager projektów IT lub informatyk w małych i dużych organizacjach. Jeżeli zatem jesteś przekonany, że odnajdziesz się w świecie informacji cyfrowej, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

Kontakt

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

budynek 5 pokój 151 (I piętro)
Akademia Marynarki Wojennej
Inżyniera Jana Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 261 262 648
b.serafin@amw.gdynia.pl


 261 262 648
m.fracz@amw.gdynia.pl

Pon. – Pt. 7:30 – 15:30
Sob. (w czasie zjazdów)  07.30 – 12.00

Social media

Test sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe AMW

Nasi studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i wartości, aby stworzyć bardziej humanitarny, sprawiedliwy i zrównoważony świat.