DZIEKANAT: 261 262 648

Informacje o studiach:

Informacje ogólne:

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele;
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy że Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (Pobierz);
 • Klauzula RODO (Pobierz);
 • odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 • zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 • osobiście do Dziekanatu WME;
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
 • e-mailem na adres: metrologia@amw.gdynia.pl.

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Opłaty i faktury

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Programem Studiów pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW, żołnierzom zawodowym i weteranom – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Opłaty:

1/ jednorazowa – 4500 zł;
2/ ratalna: 2 x 2300 zł.

Dokumenty:

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr inż. Maciej Klebba
e-mail: m.klebba@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 07

Sprawy administracyjne:

 • Dokumenty i instrukcje
 • Ramowy program studiów (Pobierz)
 • Instrukcja pierwszego logowania do Platformy Edukacyjnej (Pobierz)
 • Dołączanie do Wirtualnego Spotkania (Pobierz)

Kontakt

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

budynek 5 pokój 151 (I piętro)
Akademia Marynarki Wojennej
Inżyniera Jana Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 261 262 648
b.serafin@amw.gdynia.pl


 261 262 648
m.fracz@amw.gdynia.pl

Pon. – Pt. 7:30 – 15:30
Sob. (w czasie zjazdów)  07.30 – 12.00

Social media

Test sprawności fizycznej dla kandydatów na studia wojskowe AMW

Nasi studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i wartości, aby stworzyć bardziej humanitarny, sprawiedliwy i zrównoważony świat.