DZIEKANAT: 261 262 648

Opiekunowie grup szkolnych

GrupaOpiekunKontakt
STUDIA WOJSKOWE
183Mdr inż. Paweł WIRKOWSKI261 26 27 56
182Idr inż. Patrycja TROJCZAK261 26 25 88
192Idr inż. Patrycja TROJCZAK261 26 25 76
184Umgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84
193Mdr inż. Bogdan POJAWA261 26 28 23
194Umgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84
202Idr inż. Patrycja TROJCZAK
203Mmgr inż. Krzysztof ŚWIĄTEK261 26 25 44
204Umgr inż. Przemysław CHRABĄSZCZ261 26 26 84
205Umgr inż. Marek DAWIDZIUK261 26 27 46
212Idr inż. Patrycja TROJCZAK261 26 27 33
213Mdr inż. Radosław KICIŃSKI
214Umgr inż. Arkadiusz FRĄCZ261 26 26 84
215Umgr inż. Marek DAWIDZIUK261 26 27 46
222Idr inż. Patrycja TROJCZAK261 26 29 13
223Mdr inż. Leszek WONTKA261 26 27 58
224Umgr inż. Michał PRZYBYLSKI261 26 25 24
225Umgr inż. Marek DAWIDZIUK261 26 27 46
STUDIA CYWILNE STACJONARNE
192MCmgr inż. Radosław KICIŃSKI261 26 28 23
192MCAmgr inż. Przemysław CHRABĄSZCZ261 26 26 84
192MCMmgr inż. Przemysław CHRABĄSZCZ261 26 26 84
195ICdr inż. Patrycja TROJCZAK261 26 25 76
202MCdr inż. Marcin KLUCZYK261 26 22 67
202MCAmgr inż. Magda SIWIECKA261 262 896
202MCMmgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84
205ICdr Patrycja TROJCZAK261 26 25 76
212MCMmgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84
212MCdr inż. Artur BOGDANOWICZ261 26 28 23
212MCAmgr inż. Joanna SZNAJDER
215ICdr Patrycja TROJCZAK261 26 29 13
222MCAmgr inż. Magda SIWIECKA261 262 896
222MCMmgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84
222MCmgr inż. Kamil JURCZAK
225ICdr Patrycja TROJCZAK261 26 29 13
STUDIA CYWILNE NIESTACJONARNE
192MAImgr inż. Przemysław CHRABĄSZCZ261 26 26 84
202MAImgr inż. Magda LEONARCZYK261 262 896
202MImgr inż. Artur BOGDANOWICZ261 26 28 23
212MAImgr inż. Joanna SZNAJDER
212MCMImgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84
222MAImgr inż. Joanna SZNAJDER
222MCMImgr inż. Michał BRODZICKI261 26 26 84