DZIEKANAT: 261 262 648
dr

ZAŁĘSKA-FORNAL Agata

Stanowiskoadiunkt
Funkcjaprodziekan ds. kształcenia i studenckich
ORCID0000-0001-6911-9374
a.fornal@amw.gdynia.pl
261 26 29 53
108/5
dr

ZAŁĘSKA-FORNAL Agata

Dr Agata Załęska-Fornal jest starszym wykładowcą w Katedrze Matematyki i Fizyki Akademii Marynarki Wojennej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii niezawodności, statystyki, zastosowań statystyki w teorii niezawodności.

Rozprawa doktorska dotyczyła konstruowania probabilistycznych modeli niezawodności obiektów technicznych. Jest autorką lub współautorką wielu prac naukowych i publikacji. Jej hobby to film i literatura.

Wybrane publikacje

 • Załęska-Fornal A.: Struktury niezawodnościowe systemów, Zeszyty Naukowe AMW, Rok XLI, Nr 3(143), 2000, s. 97-106.
 • Załęska-Fornal A., Kadziński A.: Modele optymalizacyjne liczby lokomotyw w systemie przeznaczonym do realizacji losowej liczby zadań, Pojazdy Szynowe, Kwartalnik IPS „TABOR”, 2001, Nr 4, s. 36-43.
 • Załęska-Fornal A., Zellma M.: Application of Basic Spline to the Identification of Sailing Object Equation, Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, Nr 65, EXPLOSHIP 2002, s.375-387.
 • Załęska-Fornal A., Kadziński A.: Pięciostanowy markowski model pojazdu lądowego WMM_5_1, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Maszyny Robocze i Transport, 2002, Nr 55, s. 37-54.
 • Załęska-Fornal A.: Structural and Reliability Importance of Components of the Systems, 3-rd Safety and Reliability International Conference, May 27-30, Gdynia 2003, Vol. 2, pp. 207-213.
 • Załęska-Fornal A., Zellma M.: Funkcja regresji opisana za pomocą bazowych funkcji sklejanych trzeciego stopnia, Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, Nr 68, Międzynarodowa Konferencja OMiUO, kwiecień 2003, s. 467-478.
 • Załęska-Fornal A., Zellma M.: Zastosowanie dwuwymiarowych bazowych funkcji sklejanych do identyfikacji obiektów podwodnych, Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, Nr 70, Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria Ruchu Morskiego”, Szczecin, 2003, s. 405-415.
 • Załęska-Fornal A.: Badanie niezawodności systemów o elementach z zależnymi czasami zdatności, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt (1)137, Radom, 2004, s. 37-51.
 • Zellma M., Załęska-Fornal A.: Testing the dynamics of the electric engine by means of basic splines, Diagnostyka, Vol.30, Tom2, 2004, pp.203-206.
 • Grabski F., Załęska-Fornal A.: The model of non renewal reliability systems with dependent life times of components, International Journal of Materials and Structural Reliability, IJMSR,Vol. 6, No. 1, 2008, pp. 13-20.
 • Grabski F., Załęska-Fornal A.: Applications of bootstrap and resampling methods in empirical Bayes estimation of reliability parameters, International Journal of Materials and Structural Reliability, IJMSR, Vol. 6, No. 2, 2008, pp.181-188.