DZIEKANAT: 261 262 648
dr hab.

WYSOCKI Hubert

Stanowiskoprofesor uczelni
ORCID0000-0003-4487-8555
FunkcjaKierownik Katedry Matematyki i Fizyki
h.wysocki@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
305/7
dr hab.

WYSOCKI Hubert

Dr hab. Hubert Wysocki jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Matematyki i Fizyki Akademii Marynarki Wojennej, gdzie pracuje od chwili ukończenia studiów w zakresie matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Biografia

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektromechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, natomiast stopień doktora habilitowanego w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX – „Gust”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą nieklasycznych metod rachunku operatorów i ich zastosowań w matematycznej teorii sterowania. Lubi słuchać muzyki Oldies – starych, złotych przebojów lat 50, 60 i 70-tych.

Wybrane publikacje

 • Wysocki H., Zellma M.: On an identification method for the generalized dynamic differential system, Postępy Cybernetyki, 1 (10), 1987, s. 5-18.
 • Wysocki H.: Distributions of finite order in the operational calculus, Publicationes Mathematicae Debrecen, vol. 38 (1 - 2), 1991, pp.. 49-68.
 • Wysocki H.: A matrix operational calculus, Acta Mathematica Hungarica, vol. 64, no. 3, 1994, pp. 285-303.
 • Wysocki H., Zellma M.: Modulating element method in the identification of a generalized dynamical system, Applicationes Mathematicae, vol. 22, no. 4, 1995, pp. 447-467.
 • Wysocki H.: Optimal control of a generalized linear dynamic system with quadratic index of performance, Control and Cybernetics, vol. 24, no. 1, 1995, pp. 9-28.
 • Wysocki H.: Zastosowanie rachunku operatorów w wybranych problemach teorii liniowych układów dynamicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 128C, 1996, 195 s.
 • Wysocki H.: The Gram-Schmidt method in the identification of a generalized control system, Int. J. of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 10, no. 2, 2000, pp. 245-271.
 • Wysocki H.: On foundations of the vector analysis in the Bittner operational calculus, Demonstratio Mathematica, vol. 34, no. 4, 2001, pp. 889-900.
 • Przeworska-Rolewicz D., Wysocki H.: An algebraic analysis approach to 2-D discrete problems, Control and Cybernetics, vol. 30, no. 2, 2001, pp. 149-158.
 • Przeworska-Rolewicz D., Wysocki H.: A generalization of Lagrange, du Bois-Reymond and Legendre lemmas using the algebraic analysis theory, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica, 41(3), 2004,pp. 267-284.
 • Wysocki H., Zellma M.: An abstract second kind Fredholm integral equation with degenerated kernel, Fractional Calculus and Applied Analysis, vol. 8, no. 4, 2005, pp. 1-18.
 • Wysocki H.: Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatorów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Polska Akademia Nauk -Instytut Badań Systemowych, Seria: Badania Systemowe, tom 48, Warszawa 2006, 193 s.
 • Wysocki H.: Taylor's formula for the forward difference via operational calculus, Studia Scientiarum Mathemaicarum Hungarica, 2009 (8 pages), DOI: 10.1556/SScMath.2009.1111.