DZIEKANAT: 261 262 648
kmdr ppor. mgr inż.

BOGDANOWICZ Artur

kmdr por. mgr inż.

BOGDANOWICZ Artur

Stanowiskostarszy wykładowca
ORCID0000-0002-5076-6675
a.bogdanowicz@amw.gdynia.pl
261 26 28 23
306/265