DZIEKANAT: 261 262 648
st. bosm.

NIEWIŃSKI Przemysław

st. bosm.

NIEWIŃSKI Przemysław

Stanowiskostarszy podoficer sztabowy
ORCID0000-0002-5763-9310
p.niewinski@amw.gdynia.pl
261 26 26 54
106/265