DZIEKANAT: 261 262 648
Plany studiów

Mechanika i budowa maszyn

Słownik

plany studiów

SCS I – Studia Cywilne Stacjonarne I stopnia

SCS II – Studia Cywilne Stacjonarne II stopnia

SCN I – Studia Cywilne Niestacjonarne I stopnia 

SCN II – Studia Cywilne Niestacjonarne II stopnia

 

ESO – Eksploatacja Siłowni Okrętowych

EMUP – Eksploatacja Mechanicznych Urządzeń Przemysłowych

TWPO – Technologiczne Wsparcie Produkcji Okrętów

AŹEwGM – Alternatywne Źródła Energii w Gospodarce Morskiej

 

Title
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 3 kwietnia 2023
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024
MiBM, plan studiów 8 maja 2024