DZIEKANAT: 261 262 648

Alteams Poland Sp. Z o.o.

Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej i szkoleniowej

Alteams Poland Sp. Z o.o.

Przedmiot współpracy:

  • prowadzenie wspólnych prac w zakresie analizy problemów związanych z procesami technologicznymi i ich rozwiązań,
  • propagowanie wspólnych osiągnięć AMW i Alteams,
  • organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych przez Strony w zakresie doskonalenia zawodowego kadr,
  • organizowanie przez Alteams praktyk i staży dla studentów AMW – w miarę organizacyjnych możliwości Alteams i według ustalonego przez Strony planu w zakresie terminów, tematyki i ilości osób,
  • udostępnianie Stronom materiałów dydaktycznych i informacyjnych dotyczących nowoczesnych technologii, zgodnie z uprzednio podpisaną Wzajemną Umową Poufności,
  • wspólne opracowanie i wdrażanie do działalności Alteams usprawnień w obszarze technologii wytwarzania,
  • współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów AMW – w miarę organizacyjnych możliwości Alteams,
  • współpraca w zakresie realizacji prac dyplomowych studentów AMW – o ile ich tematyka nie narusza zobowiązań Alteams wobec jego klientów do zachowania klauzuli poufności.