DZIEKANAT: 261 262 648

MareMathics

Innowacyjne podejście w edukacji matematycznej dla studentów uczelni morskich

MareMathics

31.12.2019. – 30.12.2021.

Tytuł projektu: MareMathics – Innowacyjne podejście w edukacji matematycznej dla studentów uczelni morskich
Czas trwania projektu: 31.12.2019. – 30.12.2021.
Identyfikator projektu: 2019-1-HR01-KA203-061000
Dotacja EU: 224.204 EUR
Kierownik projektu: prof. dr. Anita Gudelj, Uniwersytet w Splicie
Koordynator administracyjny: Aleksandra Banić, Uniwersytet w Splicie
Kierownik zespołu AMW: dr Agata Załęska – Fornal
Program: Erasmus+, Key Action Type: Partnerstwo Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego

Realizacja projektu jest koordynowana przez Wydział Morski Uniwersytetu w Splicie, zgodnie z kartą beneficjenta Erasmus+.
Realizacja projektu jest koordynowana przez Wydział Morski Unwersytetu w Splicie, zgodnie z kartą beneficjenta Erasmus+.
W ramach projektu MareMathics zostaną opracowane metody uczenia się i nauczania matematyki dla studentów uczelni morskich. Metody te będą miały na celu lepsze przyswajanie wiedzy przez studentów, a co za ty idzie osiąganie lepszych wyników na egzaminach i zaliczeniach.
Projekt przewiduje wsparcie nauczycieli wykładających matematykę na studiach w uczelniach morskich w postaci innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych.
Oprócz Uniwersytetu w Splicie partnerami projektu są następujące instyrucje europejskie: Tallinn University of Technology, Estonian Maritime Academy, Latvian Maritime Academy, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz prof. Toni Milun z Chorwacji

Title: MareMathics – Innovative Approach in Mathematical Education for Maritime Students
Project duration: from 31/12/2019 till 30/12/2021
Project Reference: 2019-1-HR01-KA203-061000
EU Grant: 224204 EUR
Academic project manager: Anita Gudelj, PhD, associate professor
Administrative coordinator: Aleksandra Banić, MEcon, Univ Spec Econ
Programme: Erasmus+, Key Action Type: Strategic Partnerships for higher education

The implementation of MareMathics project is coordinated by the Faculty of Maritime Studies in Split, under the Erasmus+ charter of the beneficiary, University of Split.
MareMathics project will develop methods for learning mathematics for students of maritime study programmes, aiming at their improved acquiring of knowledge and results. Project envisages support for teachers of mathematics at maritime study programmes, in the form of innovative teaching methods, using contemporary IT and communication tools.
Besides the University of Split, partners of the project are following European institutions which implement maritime study programmes:
Tallinn University of Technology, Estonian Maritime Academy, Estonia; Latvian Maritime Academy, Latvia; Polish Naval Academy, Poland and professor Toni Milun from Croatia.

 

MATHEMATICAL DESIGN OF WORLD IN PROGRAMMING

TALLIN

00

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10