DZIEKANAT: 261 262 648

SABUVIS II

 

Projekt pt.
Ławica autonomicznych, biomimetycznych pojazdów podwodnych
do rozpoznania podwodnego

(SABUVIS II)

uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach programu Projekty Międzynarodowe  Współfinansowane.

Wartość  dofinansowania  677 327,00 zł

Całkowita wartość projektu  2  560 534,60 zł

SABUVIS II jest projektem realizowanym w Europejskiej Agencji Obrony którego głównym celem jest opracowanie technologii ławicy autonomicznych pojazdów podwodnych na VI poziomie gotowości technologicznej.
W projekcie udział biorą ośrodki z Polski oraz Niemiec: Akademia Marynarki Wojennej – lider projektu, Politechnika Krakowska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, WTD71 – Bundeswehr Technical Center for Ships and Naval Weapons, Maritime Technology and Research.

Czas realizacji projektu 08.02.2022 – 07.02.2026.

Plakat SABUVIS II