DZIEKANAT: 261 262 648

Stanowisko hydrofora okrętowego

Stanowisko hydrofora okrętowego

Wykonywane zajęcia:

  • przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie, nadzór w czasie pracy, zatrzymanie,
  • regulacja poduszki powietrznej,
  • regulacja ustawień krańcowych ciśnień włączenia i wyłączenia pompy zasilającej.