DZIEKANAT: 261 262 648

Żagle rozwiń

KierunkiInformatyka / Automatyka i Robotyka / Mechatronika / Mechanika i Budowa Maszyn
Stronazagle.amw.gdynia.pl
Facebookwww.facebook.com/zagleamw
Adres e-mailzagle@amw.gdynia.pl

Żagle rozwiń

program rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych w Akademii Marynarki Wojennej

Projekt „Żagle rozwiń – program rozwoju kompetencji studentów kierunków technicznych w Akademii Marynarki Wojennej” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Projekt adresowany jest do studentów cywilnych, którzy rozpoczęli studia w roku 2017 na kierunku:

  • informatyka
  • automatyka i robotyka
  • mechatronika
  • mechanika i budowa maszyn

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i w zależności od potrzeb Uczestników/Uczestniczek projektu komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych lub analitycznych 86 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I stopnia lub II stopnia kierunków: informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego i Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego w okresie 01.10.2017 r. do 31.03.2021 r.

Obszary wsparcia:

Obszar 1:

WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci 4 z 6 dostępnych warsztatów rozwijących kompetencje „miękkie”, których braki zostaną zidentyfikowane podczas bilansu kompetencji na rozpoczęciu projektu. Grupy średnio. 8-12 os., w zależności od potrzeb. 4 x 2 dni (8h/dzień).

Obszar 2:

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNICZNEGO

Obszar 3:

DODATKOWE ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PRACODAWCÓW

Zajęcia w formie warsztatów ukierunkowane będą na prezentację szerszej gamy specjalizacji istniejących w branży i będą wzbogacać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas projektu grupowego.

Obszar 4:

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE

Każdy uczestnik będzie brał udział w 1 szkoleniu zleconym i wybranych szkoleniach certyfikowanych wewnętrznych organizowanych przez jednostki organizacyjne AMW. Lista szkoleń została przygotowana z uwzględnieniem kierunku studiów.

Obszar 5:

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

Projekt grupowy jest realizowany bezpośrednio przez uczestników projektu pod nadzorem mentorów. Celem jest rozwój kompetencji zawodowych (realizacja konkretnego zadania) i komunikacyjnych (praca w zespole,odnalezienia swojej funkcji w grupie, samodyscyplina, itd.), podniesienie samooceny i zwiększenie pewności w zakresie posiadanych umiejętności zawodowych i komunikacyjnych.


Rekrutacja do tego projektu została już zamknięta.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do nowego projektu Z2
  

 

Więcej informacji:
http://zagle.amw.gdynia.pl/

relacje i zdjęcia z realizacji projektu:
https://www.facebook.com/zagleamw

Pytania proszę kierować na adres: zagle@amw.gdynia.pl