DZIEKANAT: 261 262 648

Przedmioty ogólnouczelniane – podział grup studenckich

Zgodnie z decyzją nr 9/2024 Rektora Akademii Marynarki Wojennej ustala się podział grup studenckich w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych studentów pierwszego roku w semestrze letnim  R.A. 2023/2024 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

PODSTAWY EKONOMII

Studia stacjonarne

Nr albumuTyp studiów                Kierunek
25952studia pierwszego stopnia  Informatyka
25955studia pierwszego stopnia  Informatyka
26215studia pierwszego stopnia  Automatyka i Robotyka
25975studia pierwszego stopnia  Informatyka
25972studia pierwszego stopnia  Informatyka
26159studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa maszyn
25931studia pierwszego stopnia  Informatyka
25805studia pierwszego stopnia  Informatyka
26203studia pierwszego stopnia  Mechatronika
26160studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa maszyn
25936studia pierwszego stopnia  Informatyka
26164studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa maszyn
25939studia pierwszego stopnia  Informatyka
25781studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa maszyn
25949studia pierwszego stopnia  Informatyka
26175studia pierwszego stopnia  Mechanika i budowa maszyn
25968studia pierwszego stopnia  Informatyka
25937studia pierwszego stopnia  Informatyka
25683studia pierwszego stopnia  Informatyka
25934studia pierwszego stopnia  Informatyka
25933studia pierwszego stopnia  Informatyka
25940studia pierwszego stopnia  Informatyka
25947studia pierwszego stopnia  Informatyka
25967studia pierwszego stopnia  Informatyka
25951studia pierwszego stopnia  Informatyka
25935studia pierwszego stopnia Informatyka
26195studia pierwszego stopnia Mechatronika
26202studia pierwszego stopnia Mechatronika

Studia niestacjonarne

Nr albumuTyp studiów             Kierunek
26235studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26232studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26228studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
21200studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26227studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26224studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26233studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26183studia pierwszego stopniaMechatronika
26243studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka

PODSTAWY PRAWA

Studia stacjonarne

Nr albumuTyp studiów                Kierunek
24869studia pierwszego stopnia   Informatyka
25324studia pierwszego stopnia Mechatronika
22665studia pierwszego stopnia Mechatronika
24020studia pierwszego stopnia  Informatyka
21859studia drugiego stopniaMechanika i Budowa Maszyn

Studia niestacjonarne

Nr albumuTyp studiówKierunek
26231studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26229studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26239studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26234studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26185studia pierwszego stopniaMechatronika
26241studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26245studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26246studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26184studia pierwszego stopniaMechatronika
26223studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26468studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26456studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26226studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26244studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII

Studia niestacjonarne

Nr albumuTyp studiówKierunek
26255studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26240studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26252studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26247studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26251studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26242studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka

PODSTAWY SOCJOLOGII

Studia stacjonarne

Nr albumuTyp studiów                Kierunek
25984studia pierwszego stopnia  Informatyka
25961studia pierwszego stopnia   Informatyka
25944studia pierwszego stopnia   Informatyka
25974studia pierwszego stopnia   Informatyka
26205studia pierwszego stopnia   Automatyka i Robotyka
25962studia pierwszego stopnia   Informatyka
25929studia pierwszego stopnia   Informatyka
25943studia pierwszego stopnia   Informatyka
25938studia pierwszego stopnia   Informatyka
25948studia pierwszego stopnia   Informatyka
25992studia pierwszego stopnia   Informatyka
25956studia pierwszego stopnia   Informatyka
26214studia pierwszego stopnia   Automatyka i Robotyka
25950studia pierwszego stopnia   Informatyka
25941studia pierwszego stopnia   Informatyka
25991studia pierwszego stopnia   Informatyka
25946studia pierwszego stopnia  Informatyka
25954studia pierwszego stopnia  Informatyka
26208studia pierwszego stopnia  Automatyka i Robotyka
22855studia drugiego stopniaInformatyka
22859studia drugiego stopniaInformatyka

Studia niestacjonarne

Nr albumuTyp studiówKierunek
26178studia pierwszego stopniaMechatronika
26181studia pierwszego stopniaMechatronika
26177studia pierwszego stopniaMechatronika
26180studia pierwszego stopniaMechatronika
26176studia pierwszego stopniaMechatronika
26188studia pierwszego stopniaMechatronika
26182studia pierwszego stopniaMechatronika
26257studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26186studia pierwszego stopniaMechatronika

PODSTAWY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Studia stacjonarne

Nr albumuTyp studiów              Kierunek
26166studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26211studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
25945studia pierwszego stopniaInformatyka
25982studia pierwszego stopniaInformatyka
26207studia pierwszego stopnia  Automatyka i Robotyka
26219studia pierwszego stopnia  Automatyka i Robotyka
25959studia pierwszego stopnia  Informatyka
26196studia pierwszego stopnia  Mechatronika
25963studia pierwszego stopniaInformatyka
25980studia pierwszego stopniaInformatyka
26157studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
24311studia pierwszego stopniaInformatyka
26174studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26204studia pierwszego stopniaMechatronika
26173studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26210studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26197studia pierwszego stopniaMechatronika
25978studia pierwszego stopniaInformatyka
25986studia pierwszego stopniaInformatyka
26206studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
25965studia pierwszego stopniaInformatyka
26161studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26158studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26217studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26209studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
25983studia pierwszego stopniaInformatyka
25957studia pierwszego stopniaInformatyka
26199studia pierwszego stopniaMechatronika
26162studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26212studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26170studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
26201studia pierwszego stopniaMechatronika
26216studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka

Studia niestacjonarne

Nr albumuTyp studiów             Kierunek
18502studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
26459studia pierwszego stopniaAutomatyka i Robotyka
16611studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
25303studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn
17007studia pierwszego stopniaMechanika i budowa maszyn

Podstawy stosunków międzynarodowych/FOUNDATIONS OF NATIONAL SECURITY
(przedmiot w języku angielskim)

Studia stacjonarne

Nr albumuTyp studiów               Kierunek
26200studia pierwszego stopnia Mechatronika
26191studia pierwszego stopnia Mechatronika
26192studia pierwszego stopnia Mechatronika
25988studia pierwszego stopniaInformatyka

Przypominamy, że studenci w wyjątkowych wypadkach mają prawo składać podania do Prorektora ds. kształcenia i studenckich w zakresie zmiany przedmiotu ogólnouczelnianego nie później niż do 15 lutego 2024 r. (jednym z warunków pozytywnego rozpatrzenia wniosku będą dostępne miejsca na określony przedmiot w ramach limitu) Podania te należy dostarczyć do Dziekanatu WME.