DZIEKANAT: 261 262 648

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE – SEMESTR 2 – STUDIA NIESTACJONARNE

Lp.PrzedmiotProwadzącyGodzina lekcyjnaSalaLiczba studentówTermin realizacji
1.Podstawy prawadr Mateusz ŁASKI  1-4214/926IV:  20
V: 25
VI: 8, 15
2.Wprowadzenie do psychologii  dr hab I. Pietkiewicz1-411/926
3.Podstawy socjologii  dr A. Łapa1-4111/526
4.Podstawy ekonomii  dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW  1-4208/726
5.Podstawy stosunków międzynarodowych  dr Ł. Wyszyński1-4112/927