DZIEKANAT: 261 262 648

Przewody doktorskie

Doktorant: mgr. inż. Artur BOGDANOWICZ
Analiza emisji związków szkodliwych z silników okrętowych napędu głównego w dynamicznych stanach pracy

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Ireneusz PIELECHA – recenzja
Dr hab. inż. Jacek HUNICZ – recenzja

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr. inż. Radosław KICIŃSKI
Analiza i modelowanie odporności na przebicie okrętowych konstrukcji osłonowych

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Leon KUKIEŁKA – recenzja
dr hab. inż. Stanisław JÓŹWIAK – recenzja

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr. inż. Maciej KLEBBA
Optymalizacja procesu eksploatacji okrętowych przyrządów pomiarowych

Recenzenci:

dr hab. inż. Anna TIMOFIEJCZUK – recenzja
dr hab. inż. Grzegorz KLEKOT – recenzja

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Adam POLAK
Optymalizacja podsystemu zasilania katody ogniwa paliwowego PEM w obiektach podwodnych

Promotor: dr hab. inż. Jerzy GARUS

Recenzenci:

dr hab. inż. Zbigniew MATUSZAK – recenzja
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Paweł WIRKOWSKI
Ocena emisji związków szkodliwych w spalinach silników turbinowych układów napędowych jednostek pływających

Promotor: dr hab. inż. Jarosław MARKOWSKI

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marek ORKISZ – recenzja
dr hab. inż. Jacek HUNICZ – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Stanisław HOŻYŃ
Zastosowanie stereoskopowego systemu wizyjnego w procesie sterowania bezzałogowym pojazdem podwodnym

Promotor: dr hab. inż. Bogdan ŻAK

Recenzenci:

dr hab. inż. Mariusz GIERGIEL – recenzja 
dr hab. inż. Cezary SZCZEPAŃSKI – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Marcin KLUCZYK
Diagnozowanie instalacji wtryskowej okrętowych silników tłokowych z wykorzystaniem wybranych metod wibroakustycznych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej GRZĄDZIELA

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew DĄBROWSKI – recenzja 
dr hab. inż. Sławomir WIERZBICKI – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Arkadiusz Woźniak
Analiza procesu otrzymywania powietrza oddechowego do celów hiperbarycznych

Promotor: dr hab. inż. Ryszard KŁOS

Recenzenci:

dr hab. inż. Anna MAJCHRZYCKA – recenzja 
prof. dr hab. inż. Jerzy WICIAK – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Leszek WONTKA
Straty mechaniczne jako diagnostyczny parametr stanu technicznego okrętowego tłokowego silnika spalinowego

Promotor: dr hab. inż Tomasz KNIAZIEWICZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zdzisław CHŁOPEK – recenzja
prof. dr hab. inż. Jacek PIELECHA – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Joanna TULEJA
Wpływ warunków eksploatacji na zmęczenie cieplne staliwnych palet przepychowych pieców do nawęglania

Promotor: dr hab. inż. Zdzisław ZATORSKI

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Adam HERNAS – recenzja
dr hab. inż. Marek JAKUBOWSKI – recenzja

Streszczenie pracy
Doktorant: mgr inż. Przemysław POZAŃSKI
Ocena skuteczności i optymalizacja wybranych urządzeń systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym ze strony nurków metodą oddziaływania fal ciśnienia

Promotor: dr hab. inż Ryszard KŁOS

Recenzenci:

dr hab. inż Anna MAJCHRZYCKA – recenzja
dr hab. inż. Jerzy WICIAK – recenzja

Streszczenie pracy