DZIEKANAT: 261 262 648

Rekrutacja

Dlaczego Wydział Mechaniczno-Elektryczny?

Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej posiada wieloletnie tradycje w kształceniu technicznych kadr morskich, które sięgają początków XX wieku. Na przestrzeni minionego czasu wzbogacił się on o liczne doświadczenia z zakresu badań naukowych oraz dydaktyki, którymi może się pochwalić nie tylko w Polsce. Nasi absolwenci cieszą się wielkim zaufaniem wśród pracodawców, którzy po wielu latach obserwacji wyrobili sobie przychylne nam zdanie. Ważnym elementem w procesie kształcenia jest nowoczesna i dobrze funkcjonująca baza laboratoryjna i naukowa. Nasz Wydział umożliwia szeroki dostęp do laboratoriów i pracowni, gdzie studenci zdobywają pierwsze praktyczne doświadczenia.

 Na naszych absolwentów czekają interesujące oferty zatrudnienia nie tylko na morzach i ocenach świata, lecz również na lądzie w obszarach związanych między innymi z automatyzacją i komputeryzacją procesów technologicznych. 

Zasady rekrutacji

1

Elektroniczna rejestracja

Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia złożenie wniosku na wszystkie rodzaje studiów realizowane w Akademii Marynarki Wojennej. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek.

2

Krok po kroku

Proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły.

3

Zatwierdzenie danych

Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez – ZATWIERDŹ DANE

4

Oryginały dokumentów

Kandydat składający wniosek w postaci elektronicznej zobowiązany jest w późniejszym terminie do złożenia oryginałów dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

5

Opłata rekrutacyjna

Elektroniczne złożenie wniosku kandydata uważa się za wiążące po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (jeśli jest wymagana) na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej.

6

Awaria?

Akademia Marynarki Wojennej nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji elektronicznej spowodowany awariami sieci komputerowej, przeciążeniem serwerów, itp. W takich sytuacjach kandydat powinien złożyć wniosek w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z zachowaniem terminu rejestracji.

Kontakt:

tel.: 261 262 605
dyżury inf. w dni robocze:
 01.06-24.09.2021 r.
godz. 9:00 – 15:00
email: rekrutacja.wme@amw.gdynia.pl

Jakie są terminy rekrutacji?

Jakich dokumenty powinienem złożyć?

Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie: