DZIEKANAT: 261 262 648

Składanie dokumentów w sprawach socjalnych za pomocą ePUAP

Szanowni studenci,

Podajemy link umożliwiający składanie dokumentów w sprawach socjalnych za pomocą ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wniosek-o-swiadczenie-2

Bardzo ważne jest aby studenci składający wniosek wybrali z katalogu spraw „Świadczenia dotyczące stypendium lub zapomogi” wybranie innej opcji (np. sprawy ogólne, pisma do urzędu itp.)  kieruje pismo do innej jednostki/ działu  a w konsekwencji taki wniosek nie jest rozpatrywany.

Dodatkowo w poniżej uproszczona instrukcja obsługi ePUAP w zakresie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (np. miejsca w DS.):