DZIEKANAT: 261 262 648

Struktura wydziału

Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów

 • Katedra Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych- Pracownia Metod Numerycznych
  - Pracownia Symulacji Procesów Spawania
  - Laboratorium Podstaw Techniki
 • Katedra Eksploatacji Siłowni Okrętowych- Pracownia Diagnostyki Maszyn i Urządzeń Okrętowych
  - Pracownia Symulatorów Siłowni Okrętowych
  - Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej

Pozostałe katedry

 • Katedra Matematyki i Fizyki
 • Katedra Technologii Prac Podwodnych

Praca Wydziału opiera się na współpracy poszczególnych Instytutów wraz z Katedrami. 

Zaplecze techniczne

Uczelnia dysponuje wielona nowocześnie wyposażonymi pracowniami oraz labolatoriami, w których studenci zdobywają doświadczenie praktyczne.