DZIEKANAT: 261 262 648

Sylwetka absolwenta

Absolwent wojskowy

Wojskowy absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW posiada wiedzę, umiejętności i postawę zawodową uprawniającą do przyjęcia obowiązków oficera mechanika na okrętach Marynarki Wojennej RP. Gwarancją profesjonalnego przygotowania do wykonywanego zawodu jest posiadanie przez Wydział różnorodnych certyfikatów.

Absolwent studiów wojskowych jest przygotowany do:

 • dowodzenia załogą działu okrętowego,
 • podejmowania racjonalnych decyzji eksploatacyjnych w trudnych, morskich warunkach użytkowania siłowni okrętowej, a także w ekstremalnych warunkach bojowych,
 • prowadzenia gospodarki materiałowej na okręcie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenia projektów oraz badań naukowych w jednostkach naukowo-badawczych,
 • kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Specjalistyczne kwalifikacje absolwenta obejmują w szczególności:

 • umiejętność eksploatacji i projektowania siłowni okrętowych i systemów ogólnookrętowych;
 • znajomość budowy, zasady działania i eksploatacji napędów okrętowych oraz okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • umiejętność posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi projektowanie maszyn i urządzeń okrętowych;
 • znajomość systemów sterowania siłownią okrętową oraz systemów wytwarzania energii elektrycznej na okręcie;
 • teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień diagnostyki, regulacji i sterowania maszyn i urządzeń siłowni okrętowej.

Absolwent cywilny

Specyficzne kwalifikacje absolwenta obejmują:

 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym projektowanie elementów maszyn i urządzeń okrętowych,
 • znajomość budowy oraz podstawowych zasad eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych,
 • praktyczną umiejętność wykorzystania do obliczeń inżynierskich dostępnego oprogramowania komputerowego,
 • praktyczną znajomość współczesnych systemów sterowania napędami okrętowymi oraz systemów wytwarzania energii elektrycznej,
 • teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień regulacji i sterowania maszyn okrętowych.

Możliwości zatrudnienia

 • statki pasażerskie i handlowe oraz specjalnego przeznaczenia,
 • stocznie i zakłady projektowo-produkcyjne związane z przemysłem okrętowym,
 • przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne wykorzystujące komputerowe technologie projektowania, wspomagania CAD, CAM, CAE,
 • działy techniczne i marketingowe firm oferujących aparaturę pomiarową do maszyn i urządzeń okrętowych, i nie tylko; firmy aplikujące przemysłowy sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący;
 • firmy rozwijające systemy sterowania komputerowego siłowni okrętowych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • nowoczesnych firmach projektowych oraz informatycznych,
 • szkolnictwie wyższym i średnim.