DZIEKANAT: 261 262 648

Terminy składania wniosków stypendialnych

Szanowni Studenci,
Wnioski stypendialne można składać w niżej wskazanych terminach w pomieszczeniu 219/7 (w godz. od 9:00 do 14:00):
Wtorek – Stypendium Rektora
Czwartek – Stypendium Socjalne (w tym: zapomoga oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych)