DZIEKANAT: 261 262 648

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNY INAUGURACJA r. a. 2022/2023

Dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Odbędzie się 07 października 2022 r. o godz. 10:00
w Audytorium Biblioteki Głównej AMW;
zajęcia rozpoczynają się 10.10.2022 r.

Dla studentów I roku studiów niestacjonarnych

Odbędzie się 08 października 2022 r. o godz. 08:30
w s. 119 biblioteki głównej AMW
zajęcia rozpoczynają się 15.10.2022 r.

W dniu inauguracji odbędą się obowiązkowe szkolenia: biblioteczne, BHP i ppoż.

Studenci, którzy nie dostarczyli oryginałów dokumentów proszeni są o przyniesienie ich w dniu inauguracji tj.:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacji podpisane przez studenta.
2. Świadectwo dojrzałości – ksero i oryginał do wglądu.
3. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.
4. Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

W celu otrzymania legitymacji studenckiej na Inauguracji należy dokonać opłaty w wysokości 22 zł na konto AMW ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
i przynieść potwierdzenie jej dokonania.