DZIEKANAT: 261 262 648

Wykład 09.05 – Ice in Canadian Waters and Franklin

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym (09.05.2024) zostanie zorganizowany wykład otwarty pt. The Changing Sea Ice and Implications for Navigation. Prelegentem będzie pracownik naukowo-badawczy z Meteorological Service z Kanady (Ottawa) Pan Tomasz Żagoń. Całość zostanie poprzedzona przedstawieniem oferty dydaktycznej, praktyk, staży zawodowych itp. kierowanych do studentów i absolwentów AMW przez przedstawicieli armatorów i firm związanych z gospodarką morską. Organizatorami spotkania są studenci  Koła Naukowego Nawigacji FiLambda oraz Studenckiego Koła Naukowego METOC. Spotkanie odbędzie się w Sali Senatu a całości można wysłuchać także online logując się przez platformę Teams. Poniżej podaję link do zalogowania. Na spotkanie do Sali senatu w imieniu studentów zapraszam serdecznie wszystkich chętnych na godzinę 12.30 a na spotkanie w trybie online o godzinie 13.00. Punkt 3. i 4. programu może zainteresować studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Program wykładu oraz spotkania z armatorami.

1.     12.30
Przywitanie i prowadzenie spotkania: Piotr Fierek; przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Nawigacji

2.     12.35-13.00
Przedstawienie oferty dydaktycznej, kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych i studiów drugiego stopnia kierowanej do słuchaczy kierunków nawigacyjnych i hydrograficznych. (kmdr por. Piotr Bekier, kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż)

3.     13.00-13.30
Przedstawienie oferty PHOENOCEAN LTD.
Firma z siedzibą główną w Warszawie oraz oddziałem w Gdyni, która zajmuje się pośrednictwem w zatrudnieniu marynarzy u armatorów zagranicznych. Phoenocean specjalizujemy się w rekrutowaniu i dostarczaniu wykwalifikowanej kadry marynarskiej na różne typy statków; wchodzi w skład APMAR-u, stowarzyszenia zrzeszającego większą część firm crewingowych w Polsce. (prowadzący Andrzej Stępnik) – j.polski

4.     13.30-14.00
Wystąpienie kierownika działu badań firmy DEME. Przedstawienie obszaru działalności DEME, możliwości odbycia staży zawodowych oraz praktyk – prezentacja mutimedialna z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams (Lorentz Lievens; Department Manager OM – PO – Survey; DEME Group; Antwerpia; Belgia;  www.deme-group.com) – j. angielski

5.     14.00-15.00
Wykład otwarty. (Teams)
The Changing Sea Ice and Implications for Navigation; wykład zdalny z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams (Tom Zagon; Meteorological Service of Canada / Environment and Climate Change Canada; Ottawa; tom.zagon@ec.gc.ca) – j. angielski, j. polski

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Dołącz do spotkania teraz
Identyfikator spotkania: 352 384 913 889
Kod dostępu: jg5j6T


Dla organizatorów: Opcje spotkania | Resetowanie numeru PIN dołączania przez telefon

________________________________________________________________________________