DZIEKANAT: 261 262 648

Z powodu nieobecności Pana dr. Andrzeja Glanera , do dnia 07.12.2021 grupy:

215IC A1-A2 B1-B2, 212I A-B, 172I, 172ICM, 174U, 175U

będą miały zajęcia prowadzone w trybie on-line.