DZIEKANAT: 261 262 648

Projekt Z2

KierunkiInformatyka / Automatyka i Robotyka / Mechatronika / Mechanika i Budowa Maszyn
Facebookwww.facebook.com/wsparcieamw
Adres e-mailprojekt.wsparcia@amw.gdynia.pl

Projekt Z2

Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - II edycja

Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Cel projektu: wzmocnienie potencjału Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni poprzez realizację kompleksowego programu zakładającego podniesienie jakości usług edukacyjnych, wzrost kompetencji i kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności 550 studentów, 45 przedstawicieli kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej uczelni oraz wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią w okresie 01.10.2019- 30.09.2023.

Projekt skierowany jest do studentów cywilnych (na 3 lub 4 semestrze od końca studiów):

  • 1 stopnia – roczniki 2018, 2019, 2020
  • 2 stopnia – roczniki 2019, 2020, 2021

Na kierunkach:

  • informatyka
  • automatyka i robotyka
  • mechatronika
  • mechanika i budowa maszyn

Obszary wsparcia:

Obszar 1

Komunikacja w języku angielskim

Obszar 2

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Każdy z uczestników i uczestniczek projektu weźmie udział w dwóch specjalistycznych szkoleniach zawodowych, zakończonych egzaminem lub inną formą potwierdzenia wiedzy i uzyskaniem certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Obszar 3

Praktyczny kontakt ze środowiskiem zawodowym

W projekcie przewidziano zajęcia o charakterze warsztatowym z przedstawicielami zawodu, praktykami z rynku pracy, których celem jest podniesienie wiedzy dotyczącej branży, szczególnie . w aspekcie praktycznym, poznanie specyfiki działalności rzeczywistych firm, najnowszych metod i narzędzi pracy.

Obszar 4

Rozwój kompetencji społecznych

Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch szkoleniach warsztatowych przeprowadzonych przez trenerów zewnętrznych, których celem będzie zlikwidowanie problemów w sferze komunikacyjnej zdiagnozowanych podczas badań psychologicznych.

Obszar 5

Bilans kompetencji i spotkania z psychologiem

Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną objęci badaniem psychologicznym na początku i końcu udziału w projekcie. Celem badania jest początkowo identyfikacja słabych i mocnych stron uczestników, istniejących problemów w komunikacji i identyfikacji obszarów wymagających wsparcia specjalistycznymi szkoleniami.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu otrzymają ponadto:

  • catering podczas dni szkoleniowych (przerwa kawowa i obiad w Kordzie),
  • materiały szkoleniowe i podręczniki językowe,
  • bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, noclegi oraz diety podczas wizyty studyjnej.

 
Wkrótce rozpoczynamy rekrutację!
Szukajcie informacji na stronach WME,
facebooku i tablicach ogłoszeniowych
na terenie AMW.
  

 

Więcej informacji:
www.amw.gdynia.pl/

relacje i zdjęcia z realizacji projektu:
https://www.facebook.com/wsparcieamw

Pytania proszę kierować na adres: projekt.wsparcia@amw.gdynia.pl