DZIEKANAT: 261 262 648

Pracownicy wydziału

ADAMCZYK Arkadiusz

kmdr ppor. dr inż.
a.adamczyk@amw.gdynia.pl
261 26 28 72
24B/10

starszy wykładowca

BARANOWSKI Piotr

p.baranowski@amw.gdynia.pl
261 26 28 99
19/5

specjalista

BEDNARSKI Jakub

mgr inż.
j.bednarski@amw.gdynia.pl
114/353

asystent

BIELSKA Monika

mgr
m.bielska@amw.gdynia.pl
261 26 26 35
110/5

kierownik dziekanatu

BŁASZCZYK Marek

mgr inż.
m.blaszczak@amw.gdynia.pl
115/353

starszy wykładowca

BODNAR Tadeusz

kmdr por. mgr inż.
t.bodnar@amw.gdynia.pl
261 26 26 15
11/4A

starszy wykładowca

BOGDANOWICZ Artur

kmdr ppor. mgr inż.
a.bogdanowicz@amw.gdynia.pl
261 26 28 23
306/265

starszy wykładowca

Kierownik Laboratorium Eksploatacji Siłowni Okrętowych

BOHN Marek

mgr inż.
m.bohn@amw.gdynia.pl
261 26 28 31
265/5

starszy specjalista

BRACH Mariusz

mgr inż.
m.brach@amw.gdynia.pl

asystent

BRODZICKI Michał

mgr inż.
m.brodzicki@amw.gdynia.pl
261 26 26 07
24D/10

starszy wykładowca

Kierownik Pracowni Napędów Elektrycznych

CHRABĄSZCZ Przemysław

kpt. mar. mgr inż.
p.chrabaszcz@amw.gdynia.pl
261 26 28 72
24E/10

asystent

Kierownik Pracowni Eksploatacji Elektrycznych Urządzeń Okrętowych

DĄBROWSKA Agnieszka

mgr
a.dabrowska@amw.gdynia.pl
261 26 26 39
105/5

specjalista ds. nauki

DAWIDZIUK Marek

mgr inż.
m.dawidziuk@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
K-5

starszy wykładowca

kierownik pracowni

DURCZAK Bogdan

chor. mar.
b.durczak@amw.gdynia.pl
261 26 29 19

podoficer specjalista

DZIAMBOR Arnold

mgr inż.
a.dziambor@amw.gdynia.pl
262 26 27 46
bud. 345

starszy specjalista

DZWONNIK Wojciech

w.dzwonnik@amw.gdynia.pl
261 26 26 84
24A/10

starszy technik

FIERTEK Paweł

dr
p.fiertek@amw.gdynia.pl
261 26 28 80
5/10

adiunkt

FLIS Leszek

dr inż.
l.flis@amw.gdynia.pl
261 26 26 93
260/5

adiunkt

FRĄCZ Arkadiusz

kmdr ppor. mgr inż.
a.fracz@amw.gdynia.pl
23C/10

starszy wykładowca

GARUS Jerzy

dr hab. inż.
j.garus@amw.gdynia.pl
261 26 28 60
218/353

profesor uczelni

GLANER Andrzej

dr
a.glaner@amw.gdynia.pl
261 26 19 13
7/353

adiunkt

GÓRSKI Tomasz

dr inż.
t.gorski@amw.gdynia.pl
13/4

adiunkt

Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych

GRABSKI Franciszek

prof. dr hab.
f.grabski@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
301/7

profesor

Kierownik Katedry Matematyki i Fizyki

GRZĄDZIELA Andrzej

dr hab. inż.
a.grzadziela@amw.gdynia.pl
261 26 27 24
202/265

profesor uczelni

GRZECZKA Grzegorz

kmdr dr hab. inż.
g.grzeczka@amw.gdynia.pl
261 26 26 81
111/5

profesor uczelni

Dziekan / Dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej

HOŻYŃ Stanisław

dr inż.
s.hozyn@amw.gdynia.pl
261 26 25 86
217/353

adiunkt

IWANIUK Beata

 
b.iwaniuk@amw.gdynia.pl
261 26 26 48
151/5

samodzielny referent

JABŁOŃSKA Monika

mgr inż.
m.jablonska@amw.gdynia.pl
261 26 26 38
274/5

starszy wykładowca

JABŁOŃSKI Leszek

l.jablonski@amw.gdynia.pl
261 26 26 84
24D/10

technik

JAKUS Bartłomiej

mgr inż.
b.jakus@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
bud. 345

starszy specjalista

JĘDRUCH Wojciech

dr hab. inż.
w.jedruch@amw.gdynia.pl
261 26 29 40
119/353

profesor uczelni

JURCZAK Wojciech

dr hab. inż.
w.jurczak@amw.gdynia.pl
261 26 26 16
264/5

profesor uczelni

KAMIŃSKA Bożena

nszz.pw@amw.gdynia.pl
261 26 28 84
1/10

specjalista

KICIŃSKI Radosław

kpt. mar. mgr inż.
r.kicinski@amw.gdynia.pl
266/5

asystent

KITOWSKI Zygmunt

prof. dr hab. inż.
z.kitowski@amw.gdynia.pl
261 26 25 55
304/353

profesor

KLEBBA Maciej

kmdr por. mgr inż.
m.klebba@amw.gdynia.pl
261 26 26 07
24F/10

starszy wykładowca

KLUCZYK Marcin

kmdr ppor. dr inż.
m.kluczyk@amw.gdynia.pl
261 26 22 67
207/265

asystent

Kierownik Pracowni Diagnostyki Maszyn i Urządzeń Okrętowych

KŁOS Ryszard

dr hab. inż.
r.klos@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
bud. 345

profesor uczelni

KNIAZIEWICZ Tomasz

dr hab. inż.
t.kniaziewicz@amw.gdynia.pl
261 26 26 25 / 261 26 28 51
305/265

profesor uczelni
prorektor ds. nauki

KORDAS Zbigniew

z.kordas@amw.gdynia.pl
263 26 27 46
P-2

mistrz

KOSSOWSKA Anna

mgr inż.
a.kossowska@amw.gdynia.pl
261 26 28 80
5/10

starszy wykładowca

KRAWAŃSKI Wojciech

w.krawanski@amw.gdynia.pl
261 26 28 99
LPT/5

starszy technik

KRUCZKO Mieczysław

mgr inż.
m.kruczko@amw.gdynia.pl
261 26 25 88
116/353

starszy wykładowca

KRUSZEWSKI Bartłomiej

mgr
b.kruszewski@amw.gdynia.pl
261 26 28 80
4/10

asystent

KUCKO Michał

inż.
m.kucko@amw.gdynia.pl
261 26 27 62
110/353

technik

LEONARCZYK Tadeusz

t.leonarczyk@amw.gdynia.pl
261 26 28 96
214/353

specjalista

LESZCZYŃSKI Tomasz

kmdr por. mgr inż.
t.leszczynski@amw.gdynia.pl
261 26 25 36
314/353

starszy wykładowca

Kierownik Pracowni Sterowników Programowalnych

LISTKOWSKI Jarosław

mgr inż.
j.listkowski@amw.gdynia.pl
261 26 28 35
104/265

starszy specjalista

LUS Tomasz

dr inż.
t.lus@amw.gdynia.pl
261 26 26 53
205/265

adiunkt

ŁUTOWICZ Marek

dr inż.
m.lutowicz@amw.gdynia.pl
261 26 26 17 
209/265

adiunkt

MAŁECKI Józef

dr inż.
j.malecki@amw.gdynia.pl
261 26 25 67
206/353

adiunkt

MARCINIUK Antoni

mgr
a.marciniuk@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
302/7

starszy wykładowca

MASIEJCZYK Jan

dr inż.
j.masiejczyk@amw.gdynia.pl
261 26 25 88
116/353

adiunkt

NIEMCZYK Tadeusz

dr inż.
t.niemczyk@amw.gdynia.pl
261 26 29 40
119/353

adiunkt

NIEWIŃSKI Przemysław

bosm.
p.niewinski@amw.gdynia.pl
261 26 26 54
106/265

starszy podoficer sztabowy

OGROCKI Michał

m.ogrocki@amw.gdynia.pl

starszy technik

OGRODNICZAK Janusz

dr inż.
j.ogrodniczak@amw.gdynia.pl
261 26 19 13
117/353

asystent

OLEJNIK Adam

dr hab. inż.
a.olejnik@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
bud. 345

profesor uczelni

kierownik KTPP

OLEJNIK Roman

r.olejnik@amw.gdynia.pl
602 761 047
Lotos-Petrobaltic

technik

PABICH Michał

mgr inż.
m.pabich@amw.gdynia.pl
261 26 19 13
115/353

starszy wykładowca

PALCZEWSKI-HASKA Marcin

inż.
m.palczewski@amw.gdynia.pl
265 26 27 46
P-2

starszy specjalista

PAWLAK Janusz

specjalista
j.pawlak@amw.gdynia.pl
266 26 27 46 / 601 977 984
Lotos-Petrobaltic

specjalista

PAWLICKA Joanna

mgr
j.pawlicka@amw.gdynia.pl
261 26 26 38
274/5

specjalista

PISKUR Paweł

kmdr ppor. dr inż.
p.piskur@amw.gdynia.pl
261 26 26 95
219/353

asystent

Kierownik Katedry Automatyki Okrętowej

POJAWA Bogdan

kmdr por. dr inż.
b.pojawa@amw.gdynia.pl
261 26 27 57
201/265

adiunkt

Kierownik Pracowni Symulatorów Siłowni Okrętowych

POLAK Adam

kmdr ppor. dr inż.
a.polak@amw.gdynia.pl
261 26 29 94
23B/10

asystent

Kierownik Katedry Elektrotechniki Okrętowej

PRACZYK Tomasz

kmdr dr hab. inż.
t.praczyk@amw.gdynia.pl
261 26 27 03
11/4

profesor uczelni

PRAWDZIK Karolina

mgr inż.
k.prawdzik@amw.gdynia.pl
261 26 25 65
213/353

asystent

PRZYBYLSKI Michał

kpt. mar. mgr inż.
m.przybylski@amw.gdynia.pl
261 26 25 24
315/353

asystent

Kierownik Laboratorium Robotyki

RODWALD Przemysław

kmdr por. dr inż.
p.rodwald@amw.gdynia.pl
261 26 27 19
5/353

adiunkt

Kierownik Zakładu Systemów Komputerowych

ROMANUKE Vadim

dr hab. inż.
v.romanuke@amw.gdynia.pl
261 26 28 49
6/353

profesor uczelni

SERAFIN Beata

mgr
b.serafin@amw.gdynia.pl
261 26 26 48
151/5

samodzielny referent

SIERMONTOWSKI Piotr

dr hab.
p.siermontowski@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
bud. 345

profesor uczelni

kierownik PFN

SKRZYŃSKI Stanisław

dr inż.
stanislaw.skrzynski@wp.pl
261 26 27 46
bud. 345

starszy specjalista

SMENTEK Piotr

p.smentek@amw.gdynia.pl
267 26 27 46
P-2

starszy technik

SOTEK Mariusz

m.sotek@amw.gdynia.pl
261 26 26 84
24A/10

starszy technik

STOLTMAN Paweł

chor. mar. mgr
p.stoltmann@amw.gdynia.pl
261 26 27 61
K-6

STUDAŃSKI Ryszard

dr inż.
r.studanski@amw.gdynia.pl
261 26 24 23
205/353

adiunkt

ŚWIĄTEK Krzysztof

kmdr por. mgr inż.
k.swiatek@amw.gdynia.pl
261 26 25 44
16/5

starszy wykładowca

Kierownik Laboratorium Podstaw Techniki

SZNAJDER Joanna

mgr inż.
j.sznajder@amw.gdynia.pl
261 26 29 19
204/353

asystent

Kierownik Pracowni Mechatroniki

SZTUROMSKI Bogdan

dr inż.
b.szturomski@amw.gdynia.pl
261 26 27 30
263/5

SZULC Maciej

mgr inż.
md.szulc@amw.gdynia.pl
119/353

asystent

SZYMAK Piotr

kmdr dr hab. inż.
p.szymak@amw.gdynia.pl
261 26 18 81
306/353

profesor uczelni

SZYMAŃSKI Roman

mgr inż.
r.szymanski@amw.gdynia.pl
261 26 27 46 wew. 28
K-6

asystent

TALAŚKA Zbigniew

dr inż.
z.talaska@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
bud. 345

adiunkt

kierownik PTP

TARNAWSKI Bogusław

b.tarnawski@amw.gdynia.pl
268 26 27 46
P-2

mistrz

TOPOLSKI Krzysztof

dr
k.topolski@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
303/7

adiunkt

TORCHAŁA Ryszard

r.torchala@amw.gdynia.pl
269 26 27 46
P-2

mistrz

TROJCZAK Patrycja

dr inż.
p.trojczak@amw.gdynia.pl
261 26 25 76
12/4A

adiunkt

TRYNER Marek

inż.
m.tryner@amw.gdynia.pl
261 26 27 62
110/353

technik

WIRKOWSKI Paweł

kmdr por. dr inż.
p.wirkowski@amw.gdynia.pl
261 26 27 56
304/265

adiunkt

zastępca kierownika katedry

WONTKA Leszek

kmdr por. dr inż.
l.wontka@amw.gdynia.pl
261 26 27 58
312/265

adiunkt

kierownik katedry

WOŹNIAK Arkadiusz

dr inż.
ar.wozniak@amw.gdynia.pl
261 26 27 46
bud. 345

adiunkt

WRZESIEŃ Maksymilian

ppor. mgr inż.
m.wrzesien@amw.gdynia.pl

inżynier

WYPYCH Waldemar

w.wypych@amw.gdynia.pl

starszy technik

WYSOCKI Hubert

dr hab.
h.wysocki@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
305/7

profesor uczelni

zastępca kierownika katedry

ZACHAREWICZ Marcin

kmdr dr hab. inż.
m.zacharewicz@amw.gdynia.pl
261 26 23 82
307/265

ZACNIEWSKI Artur

dr inż.
a.zacniewski@amw.gdynia.pl
261 26 28 09
7/353

adiunkt

ZADRĄG Ryszard

dr hab. inż.
r.zadrag@amw.gdynia.pl
261 26 28 29
310/265

adiunkt

Dyrektor Instytutu Budowy i Eksploatacji Okrętów

ŻAK Andrzej

kmdr dr hab. inż.
a.zak@amw.gdynia.pl
261 26 74 00
8/353

profesor uczelni

Kierownik Katedry Informatyki

ŻAK Bogdan

dr hab. inż.
b.zak@amw.gdynia.pl
261 26 26 12
207/353

profesor uczelni

ZALEWSKI Jacek

kmdr ppor. mgr inż.
j.zalewski@amw.gdynia.pl
262 74 18 01
218/10

asystent

ZAŁĘSKA-FORNAL Agata

dr
a.fornal@amw.gdynia.pl
261 26 29 53
108/5

adiunkt

prodziekan ds. kształcenia i studenckich

ZATORSKI Zdzisław

dr hab. inż.
z.zatorski@amw.gdynia.pl
261 26 27 39
259/5

profesor uczelni

kierownik katedry

ZAUSTOWSKA Katarzyna

mgr
k.zaustowska@amw.gdynia.pl
261 26 26 35
110/5

ZELLMA Marek

dr
m.zellma@amw.gdynia.pl
261 26 28 52
304/7

adiunkt

Kontakt

Dziekanat Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

budynek 5 pokój 151 (I piętro)
Akademia Marynarki Wojennej
Inżyniera Jana Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 261 262 648
b.serafin@amw.gdynia.pl


 261 262 648
b.iwaniuk@amw.gdynia.pl

Pon. – Pt. 7:30 – 15:30
Sob. (w czasie zjazdów)  07.30 – 12.00

Social media

Studencie sprawdź
Plan konsultacji

Jeśli masz problem ze zrozumieniem materiału,
możesz skorzystać z konsultacji
prowadzonych przez wykładowcę.

sprawdź plan