DZIEKANAT: 261 262 648
grudzień 2020

Month

Wykaz absolwentów 2019/2020 uprawnionych do umorzenia kredytu

Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020; Wydział Mechaniczno-Elektryczny AMW Lp.Nr albumuGrupa umarzania kredytu11971635%21686320% Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020; Wydział Mechaniczno-Elektryczny AMW Lp.Nr albumuGrupa umarzania kredytu12038650%22043335%32042142009152006820%621553 W celu wystawienia zaświadczenia należy kontaktować się z pracownikiem Działu Promocji i Wymiany Międzynarodowej, tel....
Read More

Praca TPOS w okresie świąteczno-noworocznym

Tymczasowy Punk Obsługi Studenta będzie nieczynny w dniach od 24 grudnia br. do 3 stycznia 2021 r. W dniu 9 stycznia 2021 r. (sobota) TPOS będzie otwarty w godzinach 10:00-12:00.
Read More

Zajęcia ogólnouczelniane – semestr letni r.a. 2020/2021

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych. Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne...
Read More

Działanie Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta

Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta działa codziennie w dni robocze w godzinach 10:00-13:00, w budynku Biblioteki Głównej, sala 119. Dodatkowo w każdą środę w godzinach 11:30-13:00 dyżur pełni członek Komisji ds. Pomocy Materialnej, który przyjmuje wnioski, odwołania oraz udziela informacji o możliwych formach pomocy materialnej dla studentów. TPOS raz w miesiącu jest otwarty w sobotę: 5...
Read More