DZIEKANAT: 261 262 648
marzec 2021

Month

Studenci grup 173M, 172MC, 183M, 182MC

Proszeni są o dokonanie wyboru tematu pracy dyplomowej inżynierskiej  – gr. 182MC, 183M;magisterskiej – gr. 173M, 172MC do dnia 30.04.2021. Po wybraniu tematu należy pobrać  ze strony wydziału Załącznik nr 4 w zakładce do pobrania/prace dyplomowe i uzyskać zgodę opiekuna pracy i kierownika katedry. Skan podpisanego przez wymienione osoby dokumentu należy przesłać do Dziekanatu WME...
Read More

Zmiana terminu obron grup wojskowych

Zmiana terminu obron dla grup 162I, 163M, 164Una 14-15 czerwca 2021 r.
Read More

Informacja dla nierozliczonych studentów

Uwaga! Studenci, którzy nie rozliczyli przedmiotów z semestru zimowego r.a. 2020/2021 do dnia 15.03.2021 powinni jak najszybciej złożyć w dziekanacie WME (lub mailowo) podania o przedłużenie terminu rozliczenia semestru (zgodnie Regulaminem studiów AMW – §17 ust. 5-6, 8, 11-13 , §22  ust.1-4a).
Read More